Mua Bán & Sáp Nhập

Toàn cầu hóa đang diễn tiến với tốc độ quá nhanh buộc các doanh nghiệp phải luôn tìm cách thay đổi để tồn tại và phát triển. Con đường ngắn nhất để thay đổi là tiến hành M&A thông qua việc sáp nhập, mua lại, thoái vốn, or liên doanh,… Mặc dù vậy, các thương vụ M&A luôn ẩn chứa nhiều rủi ro do ẩn chứa các vấn đề nội tại bên trong của bên bán và mức độ hòa nhập nhanh chậm giữa các bên sau khi kết thúc thương vụ M&A, đặc biệt là những giao dịch xuyên biên giới, nơi doanh nghiệp phải đối mặt với thực tiễn kinh doanh và hệ thống pháp luật khác biệt. Đây là lý do chính mà hầu hết các doanh nghiệp phải đánh giá thận trọng trước khi thực hiện thương vụ và cũng là một trong những yếu tố quyết định thành bại hậu thương vụ.

Chúng tôi cảm nhận được những khó khăn và muốn cùng bạn tham gia vào tất cả các giai đoạn của thương vụ, từ khâu chuẩn bị đến cấu trúc lại để bán hoặc thẩm định năng lực pháp lý và tài chính của bên bán, và cùng bạn tham gia đàm phán tại bất kỳ giai đoạn nào của thương vụ và tại bất kỳ địa phương trong nước và nước ngoài.

Sự thực hành nhiều năm thông qua nhiều thương vụ trong các lĩnh vực như dịch vụ, bán lẻ, sản xuất, thực ăn & đồ uống, nghỉ dưỡng, công nghệ,… giúp chúng tôi thấu hiểu được nhu cầu cốt lõi của các bên trong giao dịch nhờ vậy chúng tôi có thể điều hướng được lợi ích hài hòa giữa các bên nhằm nhanh chóng đưa doanh nghiệp mới vào hoạt động sau khi kết thúc thương vụ M&A.

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn