LĨNH VỰC THUẾ

Mức Thuế Suất Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Áp Dụng Từ Năm 2014

entrepreneur-1340649_1920

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thuế thu nhập luôn là một trong mối những quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Từ ngày 1/1/2014, mức thuế suất áp dụng cho thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm ít nhất là 3% so với mức thuế suất cũ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 quy định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất 25% trước đó. Cụ thể, mức thuế suất được quy định như sau:

Mức thuế suất 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng. Cần chú ý rằng mức thuế suất này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo pháp luật Việt Nam, như vậy doanh nghiệp nước ngoài trong mọi trường hợp đều phải áp dụng thuế suất thấp nhất là 22%. Một điểm nữa cần lưu ý là đối với một số loại thu nhập không áp dụng thuế suất 20% như: (1) thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; (2) thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản áp dụng mức thuế suất 22%; (3) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mức thuế suất từ 32% đến 50% đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm tại Việt Nam phù hợp với từng dự án, cơ sở kinh doanh.

Mức thuế suất 22% đối với các doanh nghiệp còn lại, tuy nhiên, các doanh nghiệp thuộc đối tượng này được chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 1/1/2016.

Ngoài ra, mức thuế suất ưu đãi cũng giảm và các đối tượng được hưởng thuế suất ưu đãi cũng mở rộng.

Thu nhập của doanh nghiệp từ các nguồn sau đây được áp dụng thuế suất 10% trong vòng 15 năm:

  • Thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
  • Thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ươm tạo công nghệ cao; sản xuất phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học;…
  • Thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường;
  • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Áp dụng mức thuế suất 10% không thời hạn đối với các thu nhập:

  • Từ việc thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường;
  • Từ việc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua.
Công Ty Luật PLF
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn