LĨNH VỰC thương mại
Nghĩa Vụ Bảo Hành Của Bên Bán Đối Với Hàng Hoá
Warranty Obligation Of The Seller

Trong các giao dịch mua bán hàng hoá hiện nay, đặc biệt là các loại hàng hoá có giá trị lớn và có cấu tạo phức tạp như máy móc công nghiệp, xe ô tô, gắn máy, các mặt hàng điện tử, là những loại hàng hoá được xem là có thời gian khai thác tương đối lâu dài, việc đặt ra trách nhiệm bảo hành của bên bán mặc dù hàng hoá đã được kiểm và chấp nhận bởi bên mua là hết sức quan trọng. Xuất phát từ thực tế rằng, tại thời điểm thời điểm mua hàng, kết quả kiểm tra cho thấy hàng hoá vận hành bình thường và ổn định, tuy nhiên sau một thời gian hàng hoá có phát sinh vấn đề mà không xuất phát từ lỗi của bên mua.”

Trước hết cần phải hiểu rõ bảo hành là gì?

Bảo hành là việc bên bán có trách nhiệm sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hoá mới trong một thời gian nhất định kể từ điểm hàng hoá được chuyển giao cho bên mua theo thoả thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong đa số các trường hợp, bên bán chỉ có nghĩa vụ bảo hành đối với các trường hợp mà hàng hoá bị lỗi phát sinh do sự cố của nhà sản xuất hoặc của bên bán, trách nhiệm bảo hành không được đặt ra trong trường hợp sợ hư hỏng hoặc thiệt hại xảy ra là do lỗi của bên mua.

Thời hạn bảo hành của hàng hoá là bao lâu?

Hiện nay ngoại trừ hợp bảo hành bắt buộc đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, không có văn bản nào quy định thời hạn bảo hành được áp dụng cho các loại hàng hoá thông thường. Thực tế cho thấy, thời hạn bảo hành sẽ được các bên thoả thuận tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng loại hàng hoá cụ thể và thường bao gồm các nội dung cơ bản sau:

  • Thời điểm bắt đầu thời hạn bảo hành: trong đa số trường hợp thời điểm này bắt đầu từ lúc bên bán chuyển giao hàng hoá cho bên mua. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc thù, hàng hoá mua về chưa được sử dụng ngay, các bên có thể thoả thuận thời điểm bắt đầu tính thời hạn bảo hành là lúc bên mua đưa hàng hoá vào khai thác, sử dụng.
  • Cơ sở để xác định thời hạn bảo hành: mặc dù các bên được tự do thoả thuận thời hạn này, tuy nhiên việc xác định của các bên trong giao dịch thường dựa trên một số yếu tố như: (i) tính năng và công dụng của hàng hoá, (ii) tập quán mua bán hàng hoá được áp dụng phổ biến, (iii) mối quan hệ hợp tác giữa các bên trong giao dịch…

Bên bán có những nghĩa vụ nào khi thực hiện bảo hành?

Theo quy định của Bộ Luật Dân Sự 2015, vấn đề bảo hành sẽ được đặt ra trong trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Hiện nay ngoại trừ các trường hợp bảo hành bắt buộc đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, danh sách các loại hàng hoá thuộc trường hợp phải bắt buộc bảo hành vẫn chưa được pháp luật quy định cụ thể. Nói cách khác, nghĩa vụ bảo hành của bên bán chỉ được đặt ra trong trường hợp tại thời điểm thực hiện giao dịch các bên có thoả thuận với nhau các vấn đề liên quan đến bảo hành như, thời gian bảo hành, phạm vi bảo hành, thủ tục bảo hành…

Theo đó, luật quy định bên bán có các nghĩa vụ bảo hành sau đối với hàng hoá:

  • Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép.
  • Bên bán phải chịu các chi phí về việc bảo hành, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
  • Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết.
  • Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua.

Quyền của bên mua đối với hàng hoá được bảo hành?

Trong thời hạn bảo hành, nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do các bên thoả thuận hoặc trong một thời gian hợp lý; nếu bên bán không thể sửa chữa được hoặc không thể hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn đó thì bên mua có quyền yêu cầu giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

Ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo hành. Tuy nhiên, bên bán không phải bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại xảy ra do lỗi của bên mua. Đồng thời, bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu bên mua không áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

Mặc dù tại thời điểm chuyển giao hàng hoá, các bên có thực hiện việc kiểm tra, kiểm định chất lượng hàng hoá, tuy nhiên đó chưa được xem là một biện pháp tối ưu nhất để bảo vệ quyền lợi của bên mua đối với các sai sót phát sinh sau thời điểm chuyển mà bên mua không thể phát hiện được tại thời điểm kiểm tra. Do đó trong các giao dịch mua bán hàng hoá có giá trị lớn, đặc biệt là các loại máy móc có công năng phức tạp, việc quy định rõ ràng và cụ thể các vấn đề liên quan đến trách nhiệm bảo hành hàng hoá như các trường hợp thuộc phạm vi bảo hành, thời hạn bảo hành, thủ tục bảo hành, trách nhiệm của bên mua, thời gian xử lý yêu cầu bảo hành…có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo hành hàng hoá cũng như giải quyết các tranh chấp phát sinh có liên quan.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn