lĩnh vực đầu tư

Nhà Đầu Tư Không Góp Đủ Vốn và Những Điều Cần Lưu Ý

Investor's Failure to Fully Contribute Capital and Notable Remarks

“Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong một thời gian dài và tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, điều này thực sự ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các Nhà đầu tư, đặc biệt là các Nhà đầu tư mới đang trong giai đoạn chuẩn bị những điều kiện cần thiết để có thể hoạt động tại Việt Nam, trong đó phải kể đến khó khăn của Nhà đầu tư vè tiến độ góp vốn cho dự án tại Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ khái quát các vấn đề mà Nhà đầu tư cần lưu ý.“

Hiện tại, Luật Đầu tư 2020 không quy định cụ thể thời hạn góp vốn của nhà đầu tư. Tuy nhiên pháp luật doanh nghiệp lại yêu cầu nhà đầu tư khi thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, thì thời hạn góp vốn là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp Nhà đầu tư đã góp nhưng góp không đủ theo tiến độ cam kết, Nhà đầu tư cần thực hiện việc điều chỉnh tiến độ góp vốn tại cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được được đề xuất của nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ góp vốn.

Ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường của Dự án tại Việt Nam

Đối với dự án đầu tư gắn liền với thành lập doanh nghiệp, Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ, quá thời hạn này cơ quan nhà nước sẽ xem xét để áp dụng các mức phạt vi phạm do hành vi chậm góp vốn. Theo đó hiện nay mức phạt được áp dụng từ 20.000.000 – 30.000.000 đồng đối với trường hợp hết thời hạn góp vốn đầu tư nhưng không làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư tới cơ quan cấp phép, căn cứ theo Điểm b Khoản 4 Điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, bên cạnh đó Khoản 3 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP cũng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế Hoạch và Đầu Tư, mức phạt tiền từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng đối với trường hợp không góp đủ vốn như đã cam kết.

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi chế tài xử phạt từ cơ quan nhà nước, Nhà đầu tư sẽ còn mất nhiều thời gian cho việc giải trình việc chậm góp vốn của mình với cơ quan Thanh tra của Sở kế hoạch và Đầu tư, theo đó khi nhận thấy doanh nghiệp có hành vi vi phạm, bộ phận tiếp nhận hô sơ sẽ chuyển cho Thanh tra Sở kế hoạch và Đầu tư xem xét hành vi vi phạm của doanh nghiệp, quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian của doanh nghiệp tùy thuộc vào mức độ vi phạm và việc giải trình của doanh nghiệp.

Thành viên chậm góp vốn cần lưu ý gì

Đối với trường hợp Nhà đầu tư đồng thời là Chủ sở hữu, Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ, đồng thời chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Đối với loại hình hoạt động công ty TNHH hai thành viên trở lên, Nhà đầu tư chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty; Nhà đầu tư đã góp nhưng chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết chỉ có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp.

Đối với loại hình hoạt động công ty cổ phần, tương tự như trên Nhà đầu tư chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác; Nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác, và Cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

Nhà đầu tư chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ.

Như đã trình bày ở trên, việc chậm góp vốn tưởng chừng đơn giản nếu xét rằng chỉ ảnh hưởng nguồn tài chính của doanh nghiệp, tuy nhiên thực tế điều này sẽ gián đoạn quyền được kinh doanh của doanh nghiệp bởi dựa trên tiêu chí xét đến tính hiệu quả của dự án đầu tư, cơ quan nhà nước sẽ quản lý chặt chẽ hoạt động góp vốn của các Nhà đầu tư, và với việc không thực hiện đúng tiến độ góp vốn Nhà đầu tư bên cạnh việc bị ấn định các hình thức phạt tiền còn có thể dẫn đến các hệ quả pháp lý khác như nói ở trên, gây mất thời gian cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, mỗi Nhà đầu tư cần theo sát tiến độ góp vốn tương ứng cho loại hình hoạt động tại Việt Nam để có biện pháp xử lý ngay khi nhận thấy bản thân Nhà Đầu tư không đủ khả năng thực hiện đúng tiến độ góp vốn đã cam kết.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Liên Hệ PLF để được tư vấn