LĨNH VỰC đàu tư

Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Góp Vốn, Mua Cổ Phần, Mua Phần Vốn Góp Theo Luật Đầu Tư 2020

FOREIGN INVESTORS CONTRIBUTING CAPITAL, BUYING SHARES OR BUYING CONTRIBUTED CAPITAL

“Luật Đầu tư 2020 có những điểm mới so với luật cũ năm 2014 trong hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. Nếu không nắm rõ thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức để có thể tiến hành được hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

1. Điều kiện để đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư 2020 quy định điều kiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện, quy định:

 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 9 của Luật này;
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
 • Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

So với Luật cũ thì Luật Đầu tư 2020 bổ sung thêm quy định đảm bảo quốc phòng, an ninh và điều kiện nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn biên giới, ven biển. Luật còn bổ sung danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

 

2. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

 Nhà đầu tư được GÓP VỐN vào tổ chức kinh kế bằng các hình thức sau:

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
 • Góp vốn vào công ty TNHH, công ty hợp danh.

Nhà đầu tư MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau:

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Mua phần vốn góp của thành viên công ty TNHH;
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh.

 

3. Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Điều kiện để thực hiện theo Điều 26 Luật Đầu tư 2020: 

a. Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế. 

b. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại tổi chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối vưới nhà đầu tư nước ngoài;
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư 2020 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;
 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã phường thị trấn ven biển; khu vực các có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Điểm mới nổi bật trong Luật Đầu tư 2020 lần này chính là thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn từ 51% xuống còn 50% tạo thống nhất trong các văn bản luật khác. Theo Luật đầu tư 2020 và Công văn 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 hướng dẫn triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020 nêu rõ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phân, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư 2020).

Hiện tại có nhiều điểm khác biệt trong chế định đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp so với Luật đầu tư cũ, nhà đầu tư cần lưu ý để cập nhật và tuân thủ, cũng như cân nhắc khi thực hiện hoạt động này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế tại Việt Nam, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời cụ thể, nhanh chóng và chính xác nhất.  

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn