LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Mua Phần Vốn Góp Trong Doanh Nghiệp Việt Nam

capital-markets

Mua lại phần vốn góp là một trong những hình thức đầu tư trực tiếp nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam. Để mua lại phần vốn góp, nhà đầu tư cần đáp ứng một số điều kiện do pháp luật quy định.

Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua lại phần vốn trong các loại hình doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và công ty cổ phần. Riêng đối với công ty hợp danh, nhà đầu tư chỉ được quyền mua lại phần vốn góp của thành viên góp vốn.

Theo Thông tư 131 ban hành năm 2010 của Bộ Tài Chính, nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

Tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài, chi nhánh của các tổ chức này tại nước ngoài và tại Việt Nam;
Tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49% vốn điều lệ;
Quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49% vốn điều lệ;
Cá nhân nước ngoài là người không mang quốc tịch Việt Nam, cư trú tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong trường hợp cá nhân là Việt kiều vừa có quốc tịch Việt Nam, vừa mang quốc tịch nước ngoài thì được xem là nhà đầu tư trong nước.

Thông tư 131 cũng hướng dẫn quy trình góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam ngoại trừ nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần phát hành lần đầu của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa và nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong công ty đại chúng niêm yết và các công ty đại chúng chưa niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán theo Quyết định 88 do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2009.

Nhà đầu tư có thể trực tiếp thực hiện thủ tục mua phần vốn góp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân đại diện tại Việt Nam để thực hiện. Riêng đối với quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán thì không được uỷ quyền.

Cần chú ý rằng trong một số trường hợp nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế tỷ lệ phần vốn góp được mua, ngoài các trường hợp đó thì được mua không giới hạn.

Nhà đầu tư nước ngoài không tham gia thị trường chứng khoán cần đáp ứng các điều kiện sau để được mua phần vốn góp:

Có tài khoản vốn đầu tư mở tại Ngân hàng thương mại Việt Nam để thực hiện các hoạt động có liên quan đến đầu tư như chuyển nhượng vốn góp, mua phần vốn góp, chia lợi nhuận, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài,…
Có các tài liệu chứng minh tư cách chủ thể như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký thuế,…đối với tổ chức; lý lịch tư pháp, bản sao hợp lệ hộ chiếu đối với cá nhân; ngoài ra có thêm bản sao hợp lệ giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền.
Có các tài liệu đầy đủ liên quan đến người trực tiếp thực hiện.
Ngoài ra nhà đầu tư còn phải tuân thủ các điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề.

Sau khi đã được Hội đồng thành viên thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp, doanh nghiệp nơi nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp sẽ tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin thành viên trong Sổ đăng ký thành viên của công ty và đăng ký thay đổi thành viên công ty theo quy định của pháp luật.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn