LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư và dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam

Nhà đầu tư và dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam
Nhà đầu tư và dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam

Với nhu cầu tiếp cận với nền giáo dục chất lượng ngày càng gia tăng, đặc biệt là du học ở nước ngoài, yếu tố này đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực tư vấn du học, trở thành cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và các nguồn đào tạo tại các quốc gia khác nhau trên thế giới. Bài viết này sẽ cung cấp các điều kiện tổng quan để nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn du học tại Việt Nam.

Điều kiện tiếp cận thị trường

Theo cam kết kết của Việt Nam trong Biểu cam kết WTO, dịch vụ tư vấn du học là một hoạt động của các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929) và không còn hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh điều kiện tiếp cận thị trường, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (144) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu tất cả doanh nghiệp phải tuân thủ.

Phạm vi hoạt động

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có quyền thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ;
 • Tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 • Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Quy định của Pháp luật Việt Nam

Các loại hình kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hình thức phổ biến được các nhà đầu tư lựa chọn hiện nay là thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc mua lại phần vốn góp của các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sẵn có.

Điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự

Theo các quy định mới, Chính phủ đã bãi bỏ các yêu cầu liên quan đến trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Tuy nhiên kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cần đáp ứng về điều kiện đối với đội ngũ nhân viên như sau:

 • Có trình độ đại học trở lên;
 • Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương (tương đương trình độ B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu);
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các bước thành lập công ty

Việc thành lập công ty tư vấn du học, thường được thực hiện qua các bước như sau:

Bước 1: Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Các điểm cần lưu ý

 • Thực hiện niêm yết công khai các thông tin được yêu cầu tại trụ sở và tại trang thông tin điện tử của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 • Triển khai hoạt động tư vấn du học chậm nhất trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 • Chỉ ký hợp đồng tư vấn du học; không ký hợp đồng vừa đi du học vừa đi làm việc.
 • Không ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học khác để triển khai kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho người có nhu cầu đi du học ở nước ngoài.
 • Báo cáo hoạt động kinh doanh định kỳ: Trước ngày 05 tháng 12 hàng năm.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.