LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Những Ngành Nghề Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Không Được Phép Kinh Doanh

sign-1307398-1920x1280

Quy định về ngành nghề cấm nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh nằm rải rác ở nhiều văn bản. Hãng luật PLF đã hệ thống các quy định này nhằm giúp nhà đầu tư tra cứu những ngành nghề bị cấm thuận tiện hơn.

Ngoài các quy định này, nhà đầu tư nên tham khảo kèm các hiệp định song phương, đa phương để đảm bảo tính chuẩn xác.

STT

Ngành nghề

Quy định pháp lý

1

Sản xuất kinh doanh con dấu

Điều 4 Nghị định 72/2009/NĐ-CP

2

Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm sửa chữa)

3

Giám định viên tư pháp

Điều 7 Luật Giám định tư pháp năm 2012

4

Hành nghề đấu giá với tư cách cá nhân

Điều 5 Nghị định 17/2010/NĐ-CP

5

Thừa phát lại

Điều 10 Nghị định 61/2009/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 135/2013/NĐ-CP

6

Công chứng

Điều 8 Luật Công chứng 2014.

7

Kinh doanh sổ số

Điều 23, Nghị định 30/2007/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 78/2012/NĐ-CP

8

Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ

Điều 25 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2011 (được sửa đổi bổ sung bởi Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13)

9

Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Điều 19 Nghị định 39/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 54/2011/NĐ

10

Kinh doanh dịch vụ nổ mìn

Điều 26 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP

11

Hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

Điều 4 Luật Điện lực 28/2004/QH11 (sửa đổi, bổ sung năm 2012)

12

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều 2 Nghị định 126/2007/NĐ-CP

13

Cung cấp dịch vụ không lưu

Điều 97 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

14

Kinh doanh vận tải đường ống

Điều 6 Nghị định 140/2007/NĐ-CP

15

Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải

Điều 5 Nghị định 130/2013/NĐ-CP

16

Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm

Điều 8, Điều 13 Nghị định 195/2013/NĐ-CP

17

Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu

Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP

18

Hoạt động in, đúc tiền

Điều 5 Nghị định 130/2013/NĐ-CP

19

Kinh doanh xăng dầu

Điều 2 Nghị định 83/2014/NĐ-CP

 

Trên đây là những ngành nghề phổ biến được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đối với những ngành nghề bị cấm đặc thù khác, nhà đầu tư nên liên hệ với tổ chức tư vấn chuyên nghiệp.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn