lĩnh vực lao động

Những Thay Đổi Liên Quan đến Quyền của Lao Động Nữ

Updates-on-Rights-of-Female-Employees

“Phụ nữ Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, do vậy để tạo điều kiện cho Phụ nữ được có cơ hội phát triển, ghi nhận sự đóng góp cũng như tiến dần đến việc tạo sự bình đẳng trong xã hội, Nhà nước đã ban hành nhiều chỉnh sách để tạo điều kiện cho lao động nữ phát triển, trong đó phải nói đến quy định của Bộ luật Lao động 2019 với nhiều điểm mới được xây dựng hướng đến bình đẳng và chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc.”

Điểm đầu tiên phải kể đến là việc áp dụng hình thức:

Sa thải khi có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Khoản 2 Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 quy định “Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động”.

Mặc dù quy định này áp dụng cho người lao động nói chung, tuy nhiên dựa trên bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam, lao động nữ là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều bởi những hành vi quấy rối tình dục này. Do đó với việc quy định rõ vấn đề về quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong luật là một cơ chế mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi và tạo một môi trường lành mạnh cho người lao động nói chung và người lao động nữ nói riêng.

Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

Khoản 2 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 sửa đổi quy định “Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07” (trong Bộ luật Lao động năm 2012) bằng quy định “Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích. Thời gian thực hiện cho cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Về cơ bản, luật mới mở rộng phạm vi cũng như quy định chi tiết hơn các trường hợp người lao động nữ được giảm giờ làm việc mà không bị cắt giảm lương. Quy định này cũng xác định rõ khoảng thời gian mà người lao động nữ được hưởng quyền này từ tháng mang thai thứ 07 đến khi hết thời hạn nuôi con dưới 12 tháng tuổi thay vì luật cũ chỉ quy định thời điểm bắt đầu áp dụng chế độ này mà chưa xác định quyền của người lao động nữ kết thúc khi hết thời gian thai sản hay đến hết thời hạn nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Ưu tiên ký kết hợp đồng lao động mới

Khoản 3 Điều 137 Bộ luật Lao động năm 2019 cũng bổ sung quy định: “Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới”. Mặc dù quy định theo hướng tăng quyền lợi cho lao động nữ, tuy nhiên luật chưa quy định “ưu tiên ký kết hợp đồng mới” được hiểu như thế nào. Quy định này có thể hiểu theo hướng nếu người lao động có nhu cầu ký kết hợp đồng mới thì người sử dụng lao động bắt buộc phải nhận người lao động tiếp tục làm việc hay không và thời hạn của hợp đồng lao động mới là bao lâu, các nội dung của hợp đồng mới được quy định như thế nào.

Đảm bảo quyền lợi của lao động nữ sau thai sản

Điều 140 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: “Lao động được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại các khoản 1, 3 và 5 Điều 139 của Bộ luật này mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích so với trước khi nghỉ thai sản; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản”. Theo đó ghi nhận quyền của người lao động nữ sau khi nghỉ thai sản sẽ không ít hơn hoặc bất lợi hơn thời điểm trước khi nghỉ thai sản.

Nhìn chung, Bộ luật lao động 2019 có nhiều quy định mới liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người lao động nữ và cân bằng quyền lợi giữa người lao động nữ và lao động nam thông qua quy định về bình đẳng giới. Một trong những thay đổi nổi bật nhằm bảo vệ và tạo một môi trường làm việc lành mạnh cho lao động nữ là các quy định bảo vệ người lao động trước quấy rối tình dục ở nơi làm việc thông qua việc áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất – sa thải.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Liên Hệ PLF để được tư vấn