LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Nội quy lao động và những điều cần lưu ý

Nội quy lao động và những điều cần lưu ý
Nội quy lao động và những điều cần lưu ý

Bên cạnh Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể thì Nội quy lao động (NQLĐ) được xem là văn bản quan trọng nhất để quy định một cách chi tiết các nội dung mà doanh nghiệp yêu cầu NLĐ phải tuân thủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số doanh nghiệp khi xác lập NQLĐ đã bỏ sót một vài điều khoản quan trọng hoặc quy định nhưng sơ sài và không khả thi khi áp dụng trên thực tế. Bài viết dưới đây chúng tôi muốn chia sẻ một số điểm mà doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình lập NQLĐ với mong muốn bản NQLĐ sẽ sát với thực tế của doanh nghiệp nhưng cũng phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo được việc áp dụng trên thực tế.

Các nội dung bắt buộc

Nội dung của NQLĐ không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. NQLĐ bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trật tự tại nơi làm việc;
 • An toàn, vệ sinh lao động;
 • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 • Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
 • Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;
 • Trách nhiệm vật chất;
 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Trên đây là các nội dung bắt buộc và cơ bản mà NQLĐ phải có, tùy từng chính sách riêng biệt của mỗi doanh nghiệp mà có thể bổ sung thêm các quy định khác không trái với pháp luật về lao động.

Đăng ký nội quy lao động

Người sử dụng lao động phải ban hành NQLĐ, theo đó:

 • Nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì NQLĐ phải bằng văn bản và phải được đăng ký tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (“Sở Lao động”).
 • Nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành NQLĐ bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Trước khi ban hành NQLĐ hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

NQLĐ sau khi ban hành phải được gửi đến từng tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và thông báo đến toàn bộ người lao động, đồng thời niêm yết nội dung chính ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Hiệu lực của nội quy lao động

Việc có hiệu lực của NQLĐ sẽ phụ thuộc vào từng loại nội quy như đã phân tích bên trên, cụ thể:

 • Đối với NQLĐ phải đăng ký và được Sở Lao động phê duyệt, sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày được chấp thuận.
 • Đối với NQLĐ không phải đăng ký (dưới 10 người lao động) và được ban hành bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong NQLĐ.

Tổ chức đại diện người lao động

Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm:

 • Công đoàn cơ sở; và
 • Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Một số lưu ý

 • Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi NQLĐ đã đăng ký đến Sở Lao động nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • NQLĐ là cơ sở quan trọng để Doanh nghiệp xác định vi phạm, mức bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật người lao động.

Việc không đăng ký NQLĐ theo quy định có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.