LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

Phân Biệt Đất Nông Nghiệp Và Đất Phi Nông Nghiệp

crop-hdr-1320499-1598x987

Đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

 • Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

 • Đất trồng cây lâu năm;

 • Đất rừng sản xuất;

 • Đất rừng phòng hộ;

 • Đất rừng đặc dụng;

 • Đất nuôi trồng thủy sản;

 • Đất làm muối;

 • Đất nông nghiệp khác gồm:

 • đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất;

 • xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

 • đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

 • đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Khoản 1, Điều 10, Luật Đất đai 2013

Đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

 • Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;

 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm:

  • đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp;

  • đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;

 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm:

  • đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất;

  • đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

  • đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản;

  • đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm:

  • đất giao thông (sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ,…);

  • thủy lợi;

  • đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh;

  • đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng;

  • đất công trình năng lượng;

  • đất công trình bưu chính, viễn thông;

  • đất chợ;

  • đất bãi thải, xử lý chất thải

  • và đất công trình công cộng khác;

 • Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;

 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

 • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

 • Đất phi nông nghiệp khác gồm:

 • đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất;

 • đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp,

 • Và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.

Khoản 2, Điều 10, Luật Đất đai 2013

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn