Quá Trình Hoạt Động

Ông Alex Hồ Thành đảm nhiệm vị trí Luật sư Cấp Cao tại Công ty Luật PLF.

Trong 8 năm qua, ông đã tham gia tư vấn cho nhiều đối tượng khách hàng, trong đó có các đơn vị thuộc sở hữu Nhà nước, các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, sản xuất, hậu cần và công nghệ. Ông cũng tham gia thỉnh giảng tại Pháp và tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh Vực Chuyên Môn

Ông Alex có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực Doanh nghiệp & Thương mại, M&A, Lao động và Sở hữu trí tuệ. Ông cũng hoạt động và thông thạo nhiều khía cạnh liên quan đến hoạt động đầu tư xuyên biên giới, cấp phép và tư vấn khởi nghiệp.

Vụ Việc Điển Hình

  • Tư vấn VietjetAir về việc mua và thuê máy bay Airbus A320/A310.

  • Đàm phán với nhà nước về việc bảo lãnh và ưu đãi thuế  dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (4,7 tỷ USD).

  • Đàm phán tái cấp vốn khoản vay của Natixis cho một tàu dầu và khí đốt (200 triệu USD).

  • Giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài quốc tế VIAC Công ty cổ phần Vĩnh Sơn Sông Hinh (150 triệu USD).

  • Đàm phán hợp đồng EPC giữa AquaOne và Veolia trong dự án nhà máy xử lý nước (80 triệu USD).

Trình Độ

Cử nhân Đại học Pantheon-Sorbonne, Paris, Pháp – Viện nghiên cứu tư pháp.

Thạc sĩ Luật Đại học Luật TP.HCM, Việt Nam.

Thạc sĩ Luật Đại học Luật Toulouse, Pháp.

Cử nhân Luật Viện Nghiên cứu Chính trị và Đại học Luật, Toulouse, Pháp.

Ngôn Ngữ

Tiếng Pháp

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Alex Hồ Thành
Alex Hồ Thành