Quá Trình Hoạt Động

Bà Đặng Thị Hồng Uyên hiện là Chuyên viên pháp lý cao cấp tại PLF và làm việc tại văn phòng Tp. Hồ Chí Minh. Sau khi gia nhập PLF, bà Hồng Uyên phụ trách lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư ra nước ngoài, sở hữu trí tuệ và các hoạt động khác thuộc về tuân thủ doanh nghiệp. Các khách hàng đã từng làm việc với bà đến từ nhiều quốc gia khác nhau như  Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore, và từ nhiều quốc gia khác.

Lĩnh Vực Chuyên Môn

Bà Hồng Uyên có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam đối với các dự án đầu tư mới, đầu tư ra nước ngoài (Cannada, Nhật Bản), bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn và hỗ trợ xây dựng các chính sách nội bộ và lao động của doanh nghiệp, v.v.

Vụ Việc Điển Hình

  • Tư vấn các doanh nghiệp FDI đầu tư ra nước ngoài tại Canada, Nhật Bản (95.000.000 Yên Nhật).
  • Tư vấn hơn 300 trường hợp các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp về nhãn hiệu, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.
  • Tư vấn cho các nhà đầu tư Singapore, Hàn quốc, Nhật Bản cách thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam và hỗ trợ xin giấy phép tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam (500.000 USD).
  • Trực tiếp tư vấn cho nhiều khách hàng là công ty nước ngoài tại Việt Nam việc tuân thủ quy định từ báo cáo đầu tư đến báo cáo lao động và ngân hàng nhà nước, v.v.

Trình Độ Chuyên Môn

Cử nhân Luật, Khoa Luật Thương mại quốc tế – Đại học Kinh tế – Luật, Đại học quốc gia, TP. HCM (2016);

Chứng chỉ đào tạo luật sư – Học viện tư pháp (2020).

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Julie-Dang-PLF
Đặng Thị Hồng Uyên (Julie)