Quá Trình Hoạt Động

Bà Thư hiện đang là Admin tại PLF và làm việc tại văn phòng Tp. Hồ Chí Minh. Bà đã có thời gian dài làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài với công việc chính là thực hiện các công việc hành chính, quản lý lao động. Bà gia nhập PLF vào năm 2019, tại PLF Bà phụ trách thực hiện các công việc hành chính cho khách hàng, giám sát việc tuân thủ trong nội bộ khách hàng, thay mặt khách hàng giúp họ quản lý lao động.

Lĩnh vực chuyên môn

Từng thực hiện công việc hành chính, quản lý lao động của nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Bà Thư được đánh giá cao với kinh nghiệm sắp xếp hoạt động hành chính hằng ngày của khách hàng một cách khoa học cũng như giúp khách hàng tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý bằng việc thực hiện đầy đủ các báo cáo của công ty. Với thời gian dài làm công việc quản lý nhân sự tại công ty nước ngoài trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Bà Thư hiểu được cách thức sắp xếp nhân sự trong mỗi công ty, nhờ vậy Bà giúp khách hàng giám sát và quản lý tốt hơn vấn đề lao động của doanh nghiệp từ việc xây dựng quy trình, biểu mẫu đến các văn bản quản lý nội bộ.

Vụ Việc Điển Hình

  • Tư vấn và hành động giúp khách hàng là một công ty ở Mỹ xây dựng cơ chế quản lý lao động và giám sát việc tuân thủ đối với công ty con ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dệt may;
  • Trực tiếp tư vấn và xây dựng bộ quy trình hoạt động giữa các bộ phận trong một công ty có vốn đầu tư từ Thái Lan hoạt động trong ngành công nghiệp phụ trợ;
  • Tư vấn và thực hiện các công việc báo cáo định kỳ cho cơ qua quản lý Đầu tư, Ngân hàng đối với một công ty có vốn của Nhật, hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, liên quan đến việc đầu tư và khoản vay nước ngoài;
  • Trực tiếp thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương và các quy chế tài chính cho một công ty có vốn từ Pháp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn.

Trình Độ Chuyên Môn

Cử nhân Trường đại học Griggs (năm 2013)

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Hứa Thị Minh Thư (Hana)
Hứa Thị Minh Thư (Hana)

Các Nhân Sự khác tại PLF