Quá Trình Hoạt Động

Ông Kishan Gadey hiện là cộng sự cơ sở tại PLF. Năm 2019, Kishan Gadey lần đầu tiên tham gia với tư cách là Thực tập sinh tại  Bộ phận Pháp lý của PLF. Trong suốt thời gian làm việc tại PLF, Ông Kishan Gadey phụ trách việc soạn thảo, xem xét và chuẩn bị các tài liệu và mẫu hồ sơ cho công ty.

Năm 2021, Ông Kishan Gadey tái gia nhập vào PLF với tư cách là Chuyên viên và phu trách việc phát triển nội dung các bài báo pháp  lý của công ty. Đồng thời, Ông Kishan Gadey hiện đang làm việc từ xa với tư cách là một chuyên viên cơ sở tại  thị trường Ấn Độ,  kết hợp chặt chẽ với Bộ phận Pháp lý của PLF để cung cấp dịch vụ và phục vụ cho Khách hàng tại Ấn Độ.

Chuyên Môn Chuyên Nghiệp

Ông Kishan có kiến thức và kinh nghiệm quản lý các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức ‘Phi lợi nhuận’. Ông đã làm việc với các tổ chức quốc tế và  với nhiều bên liên quan bên ngoài  trước đây. Ông đã làm việc rộng rãi với nhiều tổ chức xã hội và nhân quyền và tổ chức các hội nghị cấp quốc gia.

Thành Tựu Đáng Chú Ý

  • Nhận được ‘Học bổng Savitri Jindal’ từ Đại học Toàn cầu O.P. Jindal vào năm 2020.
  • Thành viên xuất sắc của tổ chức mà trước đây anh ấy đã làm việc cùng.
  • Làm việc với cơ quan điều hành của tổ chức phi chính phủ quốc tế mà trước đây ông đã làm việc cùng.
  • Được lựa chọn và tham gia chương trình giao lưu quốc tế tại Việt Nam.
  • Quản lý nhiều hội nghị ở cấp khu vực và quốc gia.
  • Tạo điều kiện trao đổi quốc tế cho nhiều người tham gia từ các quốc gia khác nhau.
  • Làm việc thành công với tư cách là cố vấn khí hậu với chương quốc gia của UNFCCC.

Trình Độ Chuyên Môn

Thạc sĩ Nghiên cứu Pháp lý Tổng quát -LLM, Trường Luật Jindal Global l, Đại học O.P. Jindal Global, Ấn Độ.

Cử nhân Luật- Bằng kép tích hợp – B.A-LL, Đại học Andhra, Ấn Độ.

Ngôn Ngữ

Tiếng Anh

HindiTelugu

Tiếng Việt

Kishan-Gadey-PLF
Kishan Gadey