Quá Trình Hoạt Động

Trước khi gia nhập PLF, Ông Lê Đại Hải đã có thời gian làm việc tại các công ty trong lĩnh vực dịch vụ, giáo dục. Tại PLF, ông Hải phụ trách giải quyết các vấn đề về kế toán và thuế cho khách hàng trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Lĩnh Vực Chuyên Môn

Ông Hải có thế mạnh giúp các nhà đầu tư nước ngoài giải quyết các vấn đề về kế toán, thuế và kiểm toán.

Vụ Việc Điển Hình

  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng là các công ty có vốn đầu tư từ Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á tuân thủ đúng quy định về kế toán, thuế và kiểm toán;
  • Đại diện các khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư từMỹ, Pháp, Singapore, Hongkong,… giải quyết các vấn đề về thuế thu nhập toàn cầu của người lao động phát sinh thu nhập tại Việt Nam;
  • Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện sổ sách kế toán, phân bổ chi phí hợp lý, tối đa hóa lợi nhuận;
  • Đại diện cho nhiều khách hàng làm việc với các đơn vị kiểm toán nhằm tuân thủ quy định về thuế tại Việt Nam và giải trình với các cấp quản lý trong nội bộ khách hàng.

Trình Độ Chuyên Môn

Cử nhân Ngân hàng, trường Đại học Mở TP.HCM (2012)

Cử nhân Kế toán, trường Đại học Kinh Tế TP.HCM (2016)

Chứng chỉ Kế toán trưởng, trường Đại học Kinh Tế TP.HCM (2019)

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Lê Đại Hải
Lê Đại Hải