Quá Trình Hoạt Động

Ông Lê Tuấn Anh là trợ lý luật sư tại Công ty Luật PLF.

Ông có nhiều kinh nghiệm về mảng luật doanh nghiệp và thương mại, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực nổi bật bao gồm giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế, lao động, sản xuất. Trước khi gia nhập PLF, ông đã làm việc cho một ngân hàng thương mại có uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện các giao dịch ngân hàng xuyên biên giới với khối lượng lớn.

Lĩnh Vực Chuyên Môn

Ông Tuấn Anh đã phát triển và nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của mình sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực pháp luật. Ông có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như đầu tư xuyên biên giới, tài chính-ngân hàng, thương mại, lao động. Ông đã hỗ trợ pháp lý cho khách hàng từ nhiều quốc gia khác nhau, cụ thể là Mỹ, Đức, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Israel, Malaysia, v.v.

Các Vụ Việc Điển Hình

  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực năng lượng trong một tranh chấp thanh toán phát sinh từ hợp đồng xây dựng nhà máy năng lượng (8 triệu USD).
  • Cung cấp phân tích pháp lý cho Khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giám định đối với yêu cầu bảo hiểm liên quan đến hợp đồng bảo hiểm liên ngân hàng (80 triệu USD).
  • Tư vấn và đăng ký dự án đầu tư ra nước ngoài tại Nhật Bản trong lĩnh vực liên quan đến công nghệ cho doanh nghiệp tư vấn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Cung cấp tư vấn pháp lý cho nhà sản xuất thiết bị y tế có uy tín tại Việt Nam để xây dựng các văn bản pháp lý cốt lõi sử dụng cho các giao dịch phân phối trong nước và quốc tế.

Trình Độ Chuyên Môn

Cử nhân Luật Thương mại , Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (2017)

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Jason-Le-PLF
Lê Tuấn Anh (Jason)