Quá Trình Hoạt Động

Bà Nguyễn Thị Kỳ Duyên hiện tại là Trợ lý Luật sư tại PLF và làm việc tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi gia nhập PLF, bà Duyên phụ trách về các vấn đề liên quan đến thành lập công ty, giấy phép con và sở hữu trí tuệ như đăng ký nhãn hiệu và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Đại diện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp vừa và nhỏ tiềm năng, hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ quá trình đầu tư vào Việt Nam.

Lĩnh Vực Chuyên Môn

Bà Duyên có kiến thức và được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ.

Bà có khả năng làm việc sâu sát với khách hàng và cơ quan nhà nước chuyên trách để nắm bắt và thực hiện hiệu quả các chiến lược và nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh cho khách hàng.

Vụ Việc Điển Hình

  • Tham gia tư vấn cho các công ty trong nước cũng như ngoài nước kinh doanh sản phẩm y tế, mỹ phẩm về các quyền sở hữu trí tuệ tại Viêt Nam.
  • Tham gia thực hiện thủ tục pháp lý thành lập công ty Fintech của nhà đầu tư Singapore với số vốn đầu tư hơn 10 triệu USD.
  • Đại diện khách hàng từ Pháp trong lĩnh vực giáo dục để thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Trình Độ Chuyên Môn

Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Dân sự, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2020)

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Karin-Nguyen-PLF
Nguyễn Thị Kỳ Duyên (Karin)