Ông Nguyễn Văn Phúc (Alden) có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề pháp lý trong các lĩnh vực đầu tư, sáp nhập và mua lại, chứng khoán, tái cấu trúc doanh nghiệp, giải quyết tại tòa án và trọng tài thương mại, v.v.

Trình Độ
 • Cử nhân Luật (LL.B.), Đại học Luật TP.HCM
 • Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM
Ngôn Ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
Một số kinh nghiệm
 • Soạn thảo hợp đồng thuê văn phòng Paris Baguette Việt Nam trị giá trên 1 triệu USD.
 • Giải quyết tranh chấp Công ty Sun Frontier tại tòa án như một nguyên đơn.
 • Tranh chấp lao động Công ty Groove Technology Vietnam
 • Giải quyết tranh chấp Công ty Thương mại ORYX Limite tại tòa án với tư cách là nguyên đơn.
 • Tư vấn Bên bán trong một giao dịch M&A trị giá gần 15 triệu USD với Người mua là nhà cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu trên thế giới.
 • Tư vấn Công ty Global Cybersoft, Dương Minh, Sun Frontier Hồ Chí Minh… trong việc giải quyết tranh chấp với các công ty trong nước và quốc tế.
 • Tư vấn tái cơ cấu lao động và giải quyết tranh chấp lao động với lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Tư vấn chính sách thuế, giao dịch liên kết và chuyển lợi nhuận ra nước cho các doanh nghiệp nước ngoài ckinh doanh tại Việt Nam.
Nguyễn Văn Phúc
(Alden)

Các Nhân Sự khác tại PLF