Quá Trình Hoạt Động

Bà Phạm Thị Kim Ngân hiện đang là Kế toán trưởng tại PLF và làm việc tại văn phòng Tp. Hồ Chí Minh. Bà gia nhập PLF từ năm 2011, trước khi làm việc tại PLF Bà đã có thời gian dài thực hiện công việc kế toán trong tổ chức cung ứng dịch vụ thuế – kế toán, kiểm toán cho các doanh nghiệp nước ngoài. Tại PLF, Bà phụ trách giải quyết các vấn đề về thuế – kế toán cho cả khách hàng trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.

Lĩnh Vực Chuyên Môn

Với nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các vấn đề về kế toán và thuế, Bà Ngân được nhiều khách hàng chúng tôi đánh giá cao về kinh nghiệm thực tế hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định kế toán và thuế tại Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp đặc biệt là các vấn đề về ưu đãi thuế, chuyển lỗ lũy kế trong các năm đầu thành lập công ty, chuyển lợi nhuận ra khỏi Việt Nam, kết nối được hệ thống kế toán Việt Nam với các hệ thống kế toán khác giữa công ty mẹ ở nước ngoài và công ty con ở Việt Nam.,.

Vụ Việc Điển Hình

  • Tư vấn và hành động giúp công ty 100% vốn từ một tập đoàn của Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực phần mềm thực hiện chuyển đổi ưu đãi về thuế giúp tăng thời gian được hưởng ưu đãi cùng với tăng số thuế được miễn theo chính sách ưu đãi của nhà nước Việt Nam;
  • Đảm nhận chính trong việc giải quyết tất cả các yêu cầu về thuế, kế toán từ tư vấn đến hạch toán sổ sách kế toán cho một công ty có vốn đầu tư từ Mỹ cung ứng giải pháp phần mềm và đào tạo xuyên suổt từ năm 2012 cho đến nay;
  • Thực hiện giúp một công ty có vốn đầu tư từ Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử cân đối lại sổ sách kế toán, hạch toán lại các tài khoản cho phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty;
  • Tư vấn chính cho khách hàng là một công ty có vốn đầu tư từ Nhật hoạt động trong lĩnh vực phần mềm liên quan đến việc đề nghị cơ quan Thuế có thẩm quyền hoàn lại số thuế GTGT đã nộp trong thời gian nhiều năm với số thuế xin hoàn lên đến 10 triệu USD;
  • Tư vấn và hành động giúp cho nhiều khách hàng là công ty có vốn nước ngoài làm việc với cơ quan thuế Việt Nam nhằm giải quyết việc tránh đánh thuế hai lần đối với cả khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế Thu nhập cá nhân căn cứ theo quy định nội bộ của các nước và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tổ Chức Nghề Nghiệp

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Hội tư vấn thuế Việt Nam

Trình Độ Chuyên Môn

Cử nhân kế toán – Trường Đại học Hoa sen (năm 2009)

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Phạm Thị Kim Ngân
Phạm Thị Kim Ngân