Quá Trình Hoạt Động

Bà Y hiện đang là Kế toán viên tại PLF và làm việc tại văn phòng Tp. Hồ Chí Minh. Bà gia nhập PLF từ năm 2017, trước khi làm việc tại PLF Bà đã có thời gian dài thực hiện công việc kế toán trong tập đoàn về bất động sản, xây dựng và hoạt động lĩnh vực dầu khí. Tại PLF, Bà phụ trách giải quyết các vấn đề về kế toán và thuế cho cả khách hàng trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài.

Lĩnh Vực Chuyên Môn

Từng thực hiện công việc kế toán và thuế cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Bà Y có nhiều kinh nghiệm trong việc giúp khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài giải quyết được các vấn đề về kế toán và thuế phát sinh khi kinh doanh tại Việt Nam.

Vụ Việc Điển Hình

  • Tư vấn và hành động đảm bảo cho các khách hàng là các công ty có vốn nước ngoài tuân thủ đúng quy định về thời hạn thực hiện kê khai, quyết toán;
  • Đại diện khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hồng Kông để giải quyết các nghĩa vụ thuế của người lao động nước ngoài phát sinh tại Việt Nam;
  • Tư vấn và hành động giúp cho nhiều khách hàng là công ty có vốn đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện để bắt đầu hoạt động tại Việt Nam sau khi đã được cấp phép, bao gồm các công việc về kê khai thuế ban đầu, đăng ký sử dụng hóa đơn, chữ ký số …;
  • Tư vấn và giúp nhiều khách hàng là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoàn thiện sổ sách kế toán, phân bổ chi phí hợp lý;
  • Đại diện cho nhiều khách hàng làm việc với các đơn vị kiểm toán nhằm tuân thủ báo đầu tư theo quy định tại Việt Nam và giải trình các báo cáo nội bộ đến các cấp quản lý, điều hành của khách hàng.

Trình Độ Chuyên Môn

Cử nhân kế toán – Trường Đại học Hồng Bàng (năm 2015)

Cử nhân Luật – Trường đại học Luật TP HCM (năm 2020)

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Phan Thị Chúc Y (Rachel)
Phan Thị Chúc Y
(Rachel)