LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Quản Lý Lao Động Tại Việt Nam Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Quản Lý Lao Động Tại Việt Nam Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài
PLF_Labor Management In Foreign Companies In Vietnam

Những năm gần đây, Việt Nam rất tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng đối ngoại với các nước, các tổ chức hợp tác quốc tế. Dưới ảnh hưởng của quá trình hội nhập, nhiều nhà đầu tư từ các nước đã mở chi nhánh, công ty tại Việt Nam. Sau khi thành lập, bên cạnh việc tuân thủ điều kiện đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Việt Nam về vấn đề lao động. Bằng việc hiểu rõ các quy định liên quan đến quản lý lao động tại Việt Nam, nhà đầu tư sẽ có được phương thức quản lý phù hợp cũng như tránh được các thiệt hại phát sinh từ những tranh chấp với người lao động. Trước hết, chúng ta có thể thấy liên quan đến vấn đề quản lý nguồn lực con người phải nhắc đến tầm quan trọng của nội quy lao động và thang bảng lương.

1. Nội quy lao động

Về nội quy lao động, căn cứ theo Điều 119 Bộ luật lao động 2019 “Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh”. Như vậy, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng không nằm ngoài quy định này, trường hợp có trên 10 người lao động, đều bắt buộc đăng ký Nội quy lao động. Tuy vậy, nếu nhà đầu tư nước ngoài mới thành lập pháp nhân tại Việt Nam, quy mô còn nhỏ vẫn nên soạn thảo và công bố nội quy lao động và hiệu lực văn bản do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động. Chính vì ý nghĩa và tầm quan trọng của văn bản này trong việc quản lý toàn bộ vấn đề liên quan đến sử dụng lao động.

Theo quy định về pháp luật lao động, một nội quy lao động được công nhận khi có đủ các nội dung chủ yếu như: thời giờ làm việc; thời giờ nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn, vệ sinh lao động; các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động và người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động,… Khi soạn thảo nội quy lao động, nhà đầu tư phải chú ý đảm bảo tuân thủ yêu cầu của luật lao động tại Việt Nam kết hợp với nguyên tắc, quy định riêng của công ty mình.

Về việc đăng ký nội quy lao động, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan có thẩm quyền nơi trụ sở công ty đặt. Trường hợp nhà đầu tư có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nếu như điều lệ doanh nghiệp là văn bản có nhiệm vụ định hướng các hoạt động quản lý của mỗi doanh nghiệp thì Nội quy lao động cũng được xem là văn bản định hướng cho mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động, đồng thời là quy tắc ứng xử cho chính mỗi người lao động. Thực tế Hợp đồng lao động chỉ ghi nhận những thỏa thuận cơ bản nhất và không đầy đủ để có thể điều chỉnh hết các vấn đề phát sinh trong mối quan hệ giữa các bên.

2. Thang lương, bảng lương

Điều 93 Bộ luật lao động 2019 quy định, người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương. Việc xây dựng thang, bảng lương sẽ được dùng làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Ngoài ra, việc quy định mức lương rõ ràng, có hệ thống trong thang, bảng lương sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả việc thỏa thuận lương trong quá trình tuyển dụng, đặc biệt là khi nhà đầu tư vừa mới thành lập pháp nhân, cần tuyển dụng với số lượng lớn người lao động thuộc nhiều lĩnh vực, cấp bậc khác nhau.

So với quy định pháp luật lao động trước đó, thủ tục cho thang bảng lương đã được tinh giản. Người sử dụng lao động không cần phải đăng ký thang bảng lương với cơ quan nhà nước mà chỉ cần đáp ứng hai điều kiện. Một là, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương. Hai là, tương tự như nội quy lao động, thang lương, bảng lương phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

3. Các hình thức quản lý lao động khác

Việc quản lý lao động đối với người sử dụng lao động nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nói riêng là vấn đề quan trọng, phức tạp do tính chất vấn đề liên quan đến nguồn lực cốt lõi của doanh nghiệp là người lao động. Để quản lý hiệu quả, tiết kiệm cho vấn đề nhân sự, nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các hình thức khác. Một trong các văn bản không kém phần thiết yếu là hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động phải được soạn thảo kỹ lượng, sâu sát với nhu cầu sử dụng nhân sự của công ty và đặc biệt cần phải theo sát quy định về lao động của Việt Nam. Doanh nghiệp cần liên tục cập nhật quy định pháp luật và điều chỉnh mẫu hợp đồng lao động tương ứng kịp thời.

Ngoài ra, đối với nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp trong các lĩnh vực cần nguồn nhân công số lượng lớn thì nên chuẩn bị thỏa ước lao động tập thể, các quy chế đi kèm với nội quy lao động như quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, quy chế tài chính …. Đây là văn bản ghi nhận thỏa thuận của người sử dụng lao động và tập thể người lao động. Nội dung của văn bản này được tự do thỏa thuận miễn không trái với quy định pháp luật. Vì vậy, thỏa thuận lao động tập thể sẽ góp phần trong việc thương lượng vấn đề lợi ích và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

We would be delighted to schedule a meeting to provide you with an effective solution.