LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Quy Định Mới Về Doanh Nghiệp Sử Dụng Ngoại Tệ Ở Nước Ngoài

Quy định mới về doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ ở nước ngoài

” Thông tư 20/2015/TT-NHNN có hiệu lực ngày 15/12/2015 quy định cụ thể việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của các doanh nghiệp.”

1. Trường hợp xin cấp Giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài

Doanh nghiệp thực việc xin cấp Giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (“Giấy phép”) trong các trường hợp sau:

 • Đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật nước sở tại;
 • Phục vụ cho hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài;
 • Thực hiện khoản vay nước ngoài theo thỏa thuận với bên cho vay nước ngoài;
 • Theo cam kết với bên nước ngoài trong trường hợp doanh nghiệp thuộc diện đầu tư đặc biệt quan trọng theo chương trình của Chính phủ hoặc doanh nghiệp đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);
 • Thực hiện một số cam kết, thỏa thuận, hợp đồng với bên nước ngoài (trừ trường hợp mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài theo yêu cầu của bên cho vay nước ngoài).

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo nội dung của Giấy phép theo quy định tại Thông tư 20/2015/TT-NHNN (“Thông tư 20”) và pháp luật của nước sở tại nơi doanh nghiệp mở tài khoản.

2. Ngôn ngữ của hồ sơ xin cấp Giấy phép

Thông tư 20 quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép phải được lập thành một bộ bằng tiếng Việt. Trường hợp hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. Đồng thời, bản dịch phải được xác nhận bởi người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp.

Trường hợp xin mở tài khoản ngoại tệ để phục vụ hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu do bên nước ngoài cấp phép.

Các thành phần hồ sơ bản sao, doanh nghiệp nộp bản sao có xác nhận của doanh nghiệp về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

3. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ xin cấp Giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài bao gồm

 • Đơn đề nghị cấp Giấp phép;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc các giấy tờ khác tương đương và các giấy tờ, tài liệu cụ thể khác tùy theo từng trường hợp;
 • Các tài liệu cụ thể khác theo từng trường hợp nêu tại Mục 1.

Việc xác định trường hợp xin cấp Giấy phép tương đối phức tạp, Quý doanh nghiệp nên tham vấn các tổ chức chuyên gia để tránh sai sót.

4. Thời hạn xử lý

Căn cứ theo từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp lập hồ sơ tương ứng gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối). Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp Giấy phép cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu bổ sung.

5. Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép

Thông tư 20 quy định doanh nghiệp phải thay đổi, bổ sung nội dung của Giấy phép trong các trường hợp:

 • Thay đổi tên gọi của tổ chức mở tài khoản
 • Thay đổi, bổ sung mục đích sử dụng tài khoản
 • Thay đổi, bổ sung nội dung thu, chi trên tài khoản
 • Tăng (bổ sung) hạn mức chuyển ngoại tệ từ trong nước sang tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài hàng năm
 • Tăng hạn mức số dư tài khoản
 • Gia hạn thời gian sử dụng tài khoản
 • Thay đổi ngân hàng nơi mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài khi mục đích, phạm vi và nội dung khác liên quan đến việc sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài không thay đổi
 • Thay đổi ngân hàng chuyển tiền tại Việt Nam
 • Thay đổi đồng tiền mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài

Thời hạn xử lý hồ sơ thay đổi, bổ sung nội dung Giấy phép tương tự với hồ sơ xin cấp mới Giấy phép nêu tại Mục 4. Sau khi nhận bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho doanh nghiệp.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn