LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Chính sách mới về TMĐT 2022 - Quy định trách nhiệm khai, nộp thuế của chủ sàn thương mại điện tử

Chính sách mới về TMĐT 2022 - Quy định trách nhiệm khai, nộp thuế của chủ sàn thương mại điện tử
Chính sách mới về TMĐT 2022 - Quy định trách nhiệm khai, nộp thuế của chủ sàn thương mại điện tử

Tiếp nối chuỗi bài viết liên quan đến những điểm mới trong chính sách pháp luật vềthương mại điện tử (TMĐT), bài viết kỳ này sẽ tiếp tục cung cấp đến bạn đọc một số chính sách nổi bật điều chỉnh những vấn đề liên quan đến TMĐT vừa có hiệu lực trong thời gian gần đây.

1. Thay đổi về đối tượng thực hiện thủ tục thông báo website/ ứng dụng di động TMĐT với cơ quan nhà nước:

Website/ứng dụng di dộng (“app”) TMĐT bán hàng được hiểu là website/app TMĐT do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình. Theo đó, việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên nền tảng TMĐT này chỉ được thực hiện bởi một chủ thể duy nhất chính là chủ sở hữu của website/app TMĐT đó.

Khác với quy định trước đây – tất cả các website/app TMĐT bán hàng đều phải được thông báo với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số của Bộ Công thương để được chính thức cho phép hoạt động, quy định mới tại Nghị định 85/2021 chỉ yêu cầu những website/app TMĐT bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến mới phải thực hiện thủ tục thông báo này. Chức năng đặt hàng trực tuyến được hiểu là chức năng cho phép khách hàng khởi đầu quá trình giao kết hợp đồng theo những điều khoản được công bố trên website/app, bao gồm cả việc giao kết hợp đồng với hệ thống thông tin tự động. Theo đó, những website/app được thiết kể để phục vụ cho mục đích cung cấp thông tin, tiếp thị sản phẩm đến khách hàng mà không có chức năng đặt hàng trực tuyến thì chủ sở hữu sẽ không phải thông báo theo quy định. Đây có thể được xem là một điểm mới tiến bộ trong quy định về TMĐT, giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tập trung vào việc quản lý các giao dịch thực tế mang đậm tính chất TMĐT hơn – được thực hiện trên môi trường TMĐT.

2. Nghĩa vụ khai và đóng thuế thu nhập đối với người bán hàng, dịch vụ trên sàn TMĐT:

Bên cạnh quy định về việc bắt buộc người bán hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng TMĐT có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh cũng như việc đáp ứng đầy đủ những điều kiện kinh doanh theo luật định để thực hiện hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ của mình, người bán hàng còn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước – cụ thể là nghĩa vụ kê khai và nộp thuế từ thu nhập có được do hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn TMĐT.

Ngoài các quy định pháp luật về nghĩa vụ thuế đối với trường hợp người bán là công ty, mới đây các nhà làm luật đã kịp thời ban hành hai văn bản là Thông tư 40/2021/TT-BTC và Thông tư 100/2021/TT-BTC trong đó có quy định về hướng dẫn hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ tài chính khi hoạt động trên môi trường TMĐT. Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu có thu nhập phát sinh từ việc bán hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng TMĐT thì phải tiến hành việc kê khai và nộp thuế thu nhập theo đúng quy định pháp luật. Việc kê khai và nộp thuế này có thể được thực hiện bởi:

  • Chính hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thu nhập phát sinh; hoặc
  • Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Trong trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử không thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua Sàn trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự thì cơ quan thuế Thuế sẽ phối hợp với Sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc chia sẻ và cung cấp thông tin của cá nhân kinh doanh thông qua Sàn theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế để quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Có thể nói việc Chính phủ ban hành các quy định hướng dẫn chi tiết cho cá nhân kinh doanh về việc thực hiện nghiã vụ tài chính đối với phần thu nhập của mình thông qua hoạt động TMĐT đã tạo điều kiện cho chính những đối tượng này được thực hiện đúng nghĩa vụ công dân của mình cũng như góp phần tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước trong bối cảnh TMĐT đang ngày càng phát triển như hiện tại.

Trên là một số điểm mới về thương mại điện tử mà doanh nghiệp cũng như những cá nhân đang tham gia hoặc có nhu cầu gia nhập thị trường kinh doanh đầy tiềm năng này cần lưu ý. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như tránh những sai xót có thể diễn ra trong quá trình kinh doanh, hoạt động của mình, bạn đọc có thể tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật được liệt kê trong bài viết hoặc xin hướng dẫn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài kỳ 1: Chính Sách Mới về TMĐT có Hiệu Lực Từ 1/1/2022 – Cơ Hội cho Nhà Đầu Tư Ngoại Gia Nhập Thị Trường

Bài kỳ 2: Chính Sách Mới về TMĐT có Hiệu Lực từ 01/01/2022 (Kỳ 2) – Một số quy định cần lưu ý 

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.