Đăng Ký Khoản Vay Nước Ngoài

Đăng ký khoản vay nước ngoài là gì?

Công ty tại Việt Nam khi thực hiện vay tiền của tổ chức ở nước ngoài, tùy thuộc vào thời hạn vay mà khoản vay này phải được ngân hàng nhà nước chấp thuận thông qua thủ tục đăng ký hoặc thông báo khoản vay nước ngoài.

Chúng tôi thay công ty thực hiện các công việc:

  • Đăng ký, thông báo khoản vay nước ngoài
  • Gia hạn khoản vay
  • Soạn thảo hợp đồng vay
  • Báo cáo định kỳ khoản vay.

Chúng tôi làm như thế nào?

  • Thông qua việc trao đổi qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại hoặc trực tiếp, chúng tôi muốn nắm rõ nhu cầu vay, mục đích vay và thời hạn của khoản vay để giúp bạn xác định các điều kiện vay và hạn mức được vay cùng mức độ được chấp thuận từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay
  • Chúng tôi giúp bạn chuẩn bị nội dung hợp đồng vay cho phù hợp với quy định vay, thực hiện nộp hồ sơ vay, theo dõi kết quả và sẵn sàng giải trình khoản vay đến ngân hàng nhà nước khi có yêu cầu
  • Chúng tôi cung cấp danh mục tài liệu, các biểu mẫu luật định đã được chúng tôi chuyển ngữ từ Việt sang Anh cho bạn chuẩn bị hoàn tất bộ hồ sơ đăng ký (khi bạn đồng ý sử dụng dịch vụ PLF)
  • Cung cấp account để bạn truy cập vào hệ thống CRM của chúng tôi để giám sát, đôn đốc quá trình chúng tôi thực hiện công việc cho bạn
  • Cung cấp đến bạn các biểu mẫu và tài liệu hướng thực hiện việc báo cáo các hoạt động vay của công ty bạn sau khi đã đăng ký hoặc thông báo khoản vay với ngân hàng Nhà nước.

Pháp luật Việt Nam chỉ “cho thuê” chứ không cho “sở hữu”. Cá nhân nước ngoài không được cho phép mua đất, nhưng có thể được mua căn hộ từ các nhà đầu tư phát triển các dự án xây dựng nhà ở hoặc từ các cá nhân nước ngoài khác. Người nước ngoài không được mua từ cá nhân Việt Nam.

Cam kết của Việt Nam với WTO về dịch vụ đã đưa ra chi tiết từng loại dịch vụ với lộ trình cụ thể để gia nhập thị trường trong nước đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Việt Nam cũng là thành viên của các hiệp ước tự do hóa thương mại và các hiệp định quốc tế về mở cửa thị trường cho đầu tư nước ngoài. Cuối cùng, quy định pháp luật Việt Nam cũng mở cửa cho nhiều ngành nghề đối với đầu tư nước ngoài.

Người nước ngoài có thể mua cổ phần từ công ty Việt Nam. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể của công ty đó, quyền sở hữu nước ngoài có thể bị giới hạn, hạn chế hoặc thay đổi các điều kiện mà công ty hoạt động.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.