Đăng Ký Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Theo cam kết WTO, cá nhân và/hoặc tổ chức nước ngoài có thể được sở hữu toàn bộ vốn của một công ty tại Việt Nam, công ty này là công ty 100% vốn nước ngoài.

Trước khi đi vào hoạt động lĩnh vực ăn uống, công ty của bạn cần được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, thông qua việc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc sau:

  • Đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm;
  • Thực hiện điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chúng tôi làm như thế nào?

  • Luật sư chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM của chúng tôi hoặc điện thoại hoặc email hoặc gặp trực tiếp để nắm rõ yêu cầu và mục tiêu đầu tư của bạn tại Việt Nam;
  • Chúng tôi sẽ cung cấp xu hướng đầu tư, thế mạnh và những hạn chế của các địa điểm đầu tư tại Việt Nam, chi phí và thời gian dự kiến bạn nhận được IRC, ERC, những giấy phép khác để bạn cân nhắc ra quyết định;
  • Luật sư chúng tôi sẽ đề xuất mô hình đầu tư phù hợp với bạn bao gồm ngành nghề kinh doanh, cấu trúc vốn, loại hình công ty, địa điểm đầu tư và các điều kiện bạn cần đáp ứng khi đầu tư tại Việt Nam;
  • Chúng tôi sẽ cung cấp danh mục tài liệu, các biểu mẫu luật định đã được chúng tôi chuyển ngữ từ Việt sang Anh cho bạn chuẩn bị hoàn tất bộ hồ sơ xin cấp các giấy phép (nếu bạn đồng ý sử dụng dịch vụ PLF);
  • Cung cấp account để bạn truy cập vào hệ thống CRM của chúng tôi để giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện thủ tục xin các giấy phép của bạn;
  • Giao nhận các giấy phép đến bạn và cung cấp tài liệu hướng dẫn bạn chuẩn bị thực hiện trình tự các công việc ngay sau khi thành lập công ty.

Việc mở chi nhánh là khả thi cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp trong nước (kể cả doanh nghiệp có vốn nước ngoài) có thể mở chi nhánh mà không gặp khó khăn gì, thì các doanh nghiệp nước ngoài lại thường gặp những trở ngại khi mở chi nhánh tại Việt Nam.

Hàng hóa sẽ phải được đăng ký hoặc ít nhất là được công bố về tiêu chuẩn được áp dụng cho hàng hóa đó (tùy thuộc vào loại hàng hóa). Thủ tục này là bắt buộc trước khi nhập khẩu và phân phối hàng hóa vào thị trường Việt Nam. Nhiều loại hàng hóa sẽ cần công ty phải có một loại giấy phép bổ sung để nhập khẩu là “giấy phép nhập khẩu”.

Có thuế nhập khẩu tại Việt Nam và thuế này sẽ được áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; hoặc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.