Dịch Vụ Sở Hữu Trí Tuệ

Giới thiệu về dịch vụ sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản quan trọng của mọi công ty. Tuy nhiên, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam luôn là thách thức đối các chủ sở hữu do hệ thống pháp luật thực thi việc bảo vệ quyền còn nhiều bất cập và ý thức tôn trọng quyền chưa cao. Vì vậy, chủ sở hữu quyền cần có kế hoạch xác lập và bảo vệ quyền phù hợp để đảm bảo quyền lợi của mình tốt nhất.

Tại sao chọn PLF?

  • Là một trong các đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, theo luật định chúng tôi được thay mặt bạn xin cấp và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam;
  • Hơn 10 năm phục vụ cho hơn 90% khách hàng của chúng tôi là nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi có điều kiện xây dựng được mối quan hệ sâu rộng với nhiều cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam;
  • Chúng tôi chấp nhận nhiều phương thức thanh toán linh hoạt như tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán trực tuyến như Paypal, Master card, Visa card,…;
  • Bạn luôn được quyền giám sát, đôn đốc và đánh giá tiến độ thực hiện công việc của Luật sư PLF thông qua hệ thống CRM của chúng tôi;
  • Chúng tôi có sẵn quy trình cung cấp dịch vụ và có đầy đủ các biểu mẫu theo luật định được chúng tôi chuyển ngữ sẵn từ Việt sang Anh, giúp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính;
  • Chúng tôi có phần mềm tự động hóa trong quản lý, các công việc hành chính của chúng tôi luôn được sắp xếp khoa học, lưu trữ bảo mật và sẵn sàng triển khai nhanh chóng.

Nhãn hiệu là dấu hiệu thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc như từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Sở Hữu Trí Tuệ
Sở Hữu Trí Tuệ

Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này dùng để phân biệt hàng hóa của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Đăng Ký Bản Quyền Tác Giả

Bản quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra như chương trình máy tính, tạo hình sản phẩm hoặc bao bì, tác phẩm âm nhạc, bài giảng, nhiếp ảnh,…

Copyright
Sở Hữu Trí Tuệ

Đăng Ký Sáng Chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Đăng Ký Chuyển Giao Công Nghệ

Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ như giải pháp, quy trình, bí quyết giữa các cá nhân hoặc tổ chức.

Sở Hữu Trí Tuệ

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.