Đăng ký bản quyền tác giả là gì?

Bản quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra như chương trình máy tính, tạo hình sản phẩm hoặc bao bì, tác phẩm âm nhạc, bài giảng, nhiếp ảnh,…

Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra, đánh giá tính khả thi của việc đăng ký trước khi đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đăng ký bản quyền tác giả;
 • Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả khi bạn mua hoặc bán tác phẩm với một cá nhân hoặc tổ chức khác;
 • Tư vấn, soạn thảo các giải trình trong suốt quá trình đăng ký;
 • Soạn thảo các bản cam kết, tuyên bố chủ sở hữu nếu tác giả là nhân viên của bạn hoặc bạn thuê tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện công việc;
 • Thực hiện thủ tục phản đối, khiếu nại, hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ;
 • Yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấm dứt hành vi vi phạm;
 • Soạn thảo và rà soát hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu, hợp đồng sử dụng tác phẩm khi bạn mua hoặc bán quyền sở hữu hoặc sử dụng với một cá nhân, tổ chức trong hoặc ngoài nước;
 • Đại diện cho bạn làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi quyền sở hữu trí tuệ của bạn bị xâm phạm.

Đăng ký bản quyền tác giả như thế nào?

 • Luật sư chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM của chúng tôi hoặc điện thoại hoặc email hoặc gặp trực tiếp để tư vấn ban đầu về các điều kiện, thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đánh giá khả năng cấp văn bằng hoặc khả năng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bạn tại Việt Nam;
 • Chúng tôi sẽ cung cấp danh mục tài liệu, các biểu mẫu luật định đã được chúng tôi chuyển ngữ từ Việt sang Anh cho bạn chuẩn bị hoàn tất bộ đơn đăng ký;
 • Chúng tôi tư vấn để nâng cao khả năng được bảo hộ;
 • Trong quá trình đăng ký, chúng tôi giúp bạn giải trình những thắc mắc, phản đối dự định từ chối cấp văn bằng của cơ quan cấp phép;
 • Cung cấp account để bạn truy cập vào hệ thống CRM của chúng tôi để giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện thủ tục đăng ký.

Để đăng ký nhãn hiệu, quy trình sẽ được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ khai đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (“Cục SHTT”).
 • Bước 2: Cục SHTT thẩm định hình thức đăng ký nhãn hiệu.
 • Bước 3: Cục SHTT công bố đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Bước 4: Cục SHTT thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Bước 5: Cục SHTT ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và nộp lệ phí cấp bằng (nếu đáp ứng yêu cầu luật định).
 • Bước 6: Người nộp hồ sơ trả lệ phí và Cục SHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Trên thực tế, sẽ mất ít nhất từ 12 đến 18 tháng để hoàn thành toàn bộ quy trình.

Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam được chia thành ba lĩnh vực:

 • Bản quyền và các quyền liên quan do Cục bản quyền tác giả quản lý;
 • Quyền sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ quản lý (“NOIP”);
 • Quyền đối với giống cây trồng do Văn phòng bảo hộ giống cây trồng quản lý.

Quyền sở hữu trí tuệ được đăng ký tại Việt Nam có thể được thực thi như sau:

 • Cơ quan hành chính: Hầu hết các tranh chấp về sở hữu trí tuế được giải quyết thông qua phương pháp này, nhanh chóng và đơn giản. Chính quyền có thể áp dụng các biện pháp chế tài bao gồm cảnh báo, phạt tiền, thu giữ hoặc tiêu hủy hàng giả.
 • Tòa án dân sự: Quá trình này kéo dài hơn, nhưng Tòa án Việt Nam đang thực thi các quy định về sở hữu trí tuệ và bảo vệ chủ sở hữu của quyền sở hữu trí tuệ.

Tác giả – người trực tiếp sáng tạo ra sản phẩm và chủ sở hữu là đối tượng được phép đăng ký bản quyền tác giả.

Những loại hình tác phẩm sau đây được đăng ký bảo hộ quyền tác giả:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu;

Quyền tác giả sẽ bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Trong đó:

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

 • Làm tác phẩm phái sinh;
 • Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
 • Sao chép tác phẩm;
 • Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
 • Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Tùy từng trường hợp mà thời hạn bảo hộ sẽ khác nhau, theo đó các quyền thuộc về nhân thân như quyền đặt tên cho tác phẩm, quyền bảo vệ sự vẹn toàn của tác phẩm, quyền ghi nhận tên bút danh cho tác phẩm … được bảo hộ vô thời hạn. Riêng đối với quyền tài sản, tùy thuộc vào loại tác phẩm khác nhau mà thời hạn bảo hộ cũng khác nhau.

Thời gian xử lý hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hiện nay hiện nay chỉ mất khoảng 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đơn hợp lệ.

Liên hệ PLF để được tư vấn