Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này dùng để phân biệt hàng hóa của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra, đánh giá tính khả thi trước khi đăng ký;
 • Tư vấn, chụp hình kiểu dáng công nghiệp, hiệu chỉnh hình ảnh đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 • Mô tả để làm nổi bật lên điểm khác biệt kiểu dáng sản phẩm của bạn;
 • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và quốc tế;
 • Thực hiện thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký khi bạn mua hoặc bán kiểu dáng công nghiệp với một cá nhân hoặc tổ chức khác;
 • Sửa đổi, bổ sung thông tin của chủ sở hữu trên văn bằng bảo hộ hoặc đơn đăng ký;
 • Gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ;
 • Thực hiện thủ tục phản đối, khiếu nại, hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ;
 • Yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấm dứt hành vi vi phạm;
 • Soạn thảo và rát soát hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu hữu trí tuệ khi bạn mua hoặc bán kiểu dáng công nghiệp với một cá nhân, tổ chức trong hoặc ngoài nước;
 • Đại diện cho bạn làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi quyền sở hữu trí tuệ của bạn bị xâm phạm.

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

 • Luật sư chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM của chúng tôi hoặc điện thoại hoặc email hoặc gặp trực tiếp để tư vấn ban đầu về các điều kiện, thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đánh giá khả năng cấp văn bằng hoặc khả năng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bạn tại Việt Nam;
 • Chúng tôi sẽ cung cấp danh mục tài liệu, các biểu mẫu luật định đã được chúng tôi chuyển ngữ từ Việt sang Anh cho bạn chuẩn bị hoàn tất bộ đơn đăng ký;
 • Chúng tôi hỗ trợ bạn xác định các nhóm sản phẩm/dịch vụ cần đăng ký, chụp ảnh và hiệu chỉnh hình ảnh sản phẩm, mô tả kiểu dáng sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu theo quy định;
 • Trong quá trình đăng ký, chúng tôi giúp bạn giải trình những thắc mắc, phản đối dự định từ chối cấp văn bằng của cơ quan cấp phép;
 • Cung cấp account để bạn truy cập vào hệ thống CRM của chúng tôi để giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện thủ tục đăng ký.

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn