LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Sửa Đổi Quy Định Về Đăng Ký Doanh Nghiệp Tại Việt Nam

HPIM0198.JPG

“Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 và sửa đổi, bổ sung nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.”

Chính phủ hướng tới việc đơn giản hóa và đẩy nhanh thủ tục đăng ký doanh nghiệp một cách đáng kể bằng việc thực hiện các thay đổi sau đây:

Con dấu doanh nghiệp

Doanh nghiệp không cần phải:

  • Đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

  • Nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh khi đã thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử.

Đăng ký doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (vd: từ công ty TNHH sang công ty cổ phần) có thể đồng thời đăng ký hoặc thông báo thay đổi tất cả các nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp cũng không cần phải:

  • Công chứng, chứng thực văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

  • Nộp báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

  • Đăng ký riêng thủ tục tăng vốn điều lệ và thủ tục đăng ký thay đổi thành viên công ty khi tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn Điều lệ, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

  • Cung cấp Điều lệ và các tài liệu tương đương khác của công ty mẹ khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Thông báo thay đổi thông tin doanh nghiệp

  • Công ty cổ phần phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty.

Địa điểm doanh nghiệp

  • Sau cùng, doanh nghiệp có thể đăng ký địa điểm kinh doanh của mình khác với tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn