Tài Chính & Ngân Hàng

Các giao dịch xuyên biên giới luôn ẩn chứa nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư vì vậy các định chế tài chính-ngân hàng luôn được xem là công cụ đề các nhà đầu tư quản lý dòng vốn và hạn chế rủi ro. Tuy vậy, mỗi khu vực địa lý lại có các định chế tài chính-ngân hàng khác nhau luôn là thách thức cho các nhà đầu tư. Việc vận dụng các phương thức hoạt động tài chính phù hợp tại từng lãnh thổ riêng biệt sẽ giúp bạn khơi thông dòng vốn và làm gia tăng hiệu quả hoạt động đầu tư.

Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng và làm việc cùng với các quỹ đầu tư, các ngân hàng Việt Nam và nước ngoài từ nhiều quốc gia khác nhau trong các thương vụ về thị trường vốn, M&A, Bảo hiểm … điều này giúp chúng tôi có góc nhìn đa chiều trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng và thấu hiểu nhu cầu của bạn để có thể cung cấp đến bạn các giải pháp tài chính-ngân hàng tại Việt Nam một cách rõ ràng nhằm giúp bạn kiểm soát chặt chẽ trong luân chuyển dòng vốn, hợp lý hóa trong các khoản vay, cho vay và hiệu quả trong mua, bán nợ.

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn