table-plf

Thành Lập Công Ty Vốn Nước Ngoài

3 giai đoạn PLF sẽ giúp bạn khởi đầu một doanh nghiệp thành công

Giai đoạn 1: Tư vấn 

“Thành công là nơi gặp gỡ của SỰ CHUẨN BỊ và CƠ HỘI”. Ở giai đoạn đầu tiên, PLF sẽ cung cấp một góc nhìn thực tế về những vấn đề pháp lý bạn sẽ đối mặt khi kinh doanh tại Việt Nam, và làm thế nào để sử dụng pháp lý như một công cụ để tối đa lợi ích của bạn.
 
Một số hạng mục tư vấn:
 • Điều kiện cần đáp ứng để được cấp phép hoạt động
 • Chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng cho ngành, nghề và địa bàn đầu tư của bạn
 • Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên hoặc cổ đông
 • Các loại thuế áp dụng cho doanh nghiệp tương lai của bạn
 • Cơ hội từ các Hiệp định thương mại TPP, WTO, AFTA
 • Vấn đề tuân thủ pháp luật khi đi vào hoạt động
 • Các quy định về hoạt động thương mại tại Việt Nam
 • Cách thức huy động vốn tại Việt Nam
 • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
 • Thuê, mua bất động sản tại Việt Nam
 • Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 • Và các thông tin hữu ích khác (nơi đặt trụ sở, chính sách thuế, thị trường lao động, môi trường sống tại Việt Nam)

Giai đoạn 2: Xin Giấy phép

 • PLF sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ cần thiết, thay mặt bạn soạn thảo hồ sơ, thực hiện tất cả các thủ tục, đại diện làm việc với cơ quan chức năng để thực hiện việc xin cấp phép.
 • Bên cạnh đó, chúng tôi có cung cấp dịch vụ đăng ký quyền phân phối – một trong những quyền rất khó đăng ký tại Việt Nam.

Giai đoạn 3: Công ty đi vào hoạt động

 • Sau khi nhận Giấy phép, doanh nghiệp bạn vẫn còn nhiều công việc pháp lý cần thực hiện:  soạn thảo hợp đồng lao động, đăng ký thuế, thực hiện góp vốn, giấy phép lao động (nếu có nhân sự nước ngoài), thành lập ban kiểm soát, v.v…
 • PLF sẽ giúp bạn hoàn tất các nghĩa vụ pháp lý cần thiết để đi vào hoạt động.
 
Bên cạnh đó, PLF sẽ hỗ trợ bạn dịch vụ kế toán tháng đầu tiên không tính phí.

Bạn có thể yêu cầu PLF thực hiện một phần hoặc tất cả các dịch vụ trên tùy theo nhu cầu. Vui lòng liên hệ PLF để biết thêm chi tiết.