Người đại diện là gì?

Cá nhân người Việt Nam thay mặt nhà đầu tư nước ngoài quản lý phần vốn góp và/hoặc làm đại diện nắm giữ các vị trí quản lý chủ chốt trong các công ty tại Việt Nam theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc sau:

 • Cử người làm đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài quản lý phần vốn góp, cử người làm đại diện trong các công ty tại Việt Nam như giữ vị trí Giám đốc, cổ đông, Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng chi nhánh, kế toán trưởng,…;
 • Soạn thảo, đàm phán Hợp đồng đại diện.

Chúng tôi làm như thế nào?

 • Luật sư chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM của chúng tôi hoặc điện thoại hoặc email hoặc gặp trực tiếp để nắm rõ yêu cầu và mục tiêu đầu tư của bạn tại Việt Nam;
 • Chúng tôi đề cử cá nhân có uy tín làm người đại diện theo yêu cầu của bạn và tư vấn các công việc người đại diện được phép thực hiện, thế mạnh và những hạn chế của việc cử cá nhân Việt Nam đại diện bạn quản lý phần vốn góp và/hoặc đại diện bạn nắm giữ các vị trí quản lý trong công ty tại Việt Nam;
 • Tư vấn và soạn thảo thỏa thuận làm người đại diện cho bạn;
 • Cung cấp account để bạn truy cập vào hệ thống CRM của chúng tôi để giám sát các hoạt động của người làm đại diện cho bạn.

Chỉ định một chủ sở hữu/cổ đông trong nước cho công ty có thể giúp tránh được các hạn chế về đầu tư nước ngoài và rút ngắn thời gian yêu cầu để thành lập công ty. Cấu trúc về việc chỉ định tổ chức/cá nhân cũng bảo vệ danh tính của chủ sở hữu được hưởng lợi khi mà chỉ có tên của cá nhân/tổ chức Việt Nam được chỉ định được đăng ký chính thức trong công ty.

Cá nhân Việt Nam được chỉ định bởi nhà đầu tư nước ngoài sẽ được đăng ký là chủ sở hữu của phần hoặc cổ phần của công ty mục tiêu. Hơn nữa để đảm bảo tuân thủ hành chính với tư cách là chủ sở hữu/cổ đông đã đăng ký, người được chỉ định cũng có thể giữ các vị trí quản lý quan trọng nếu nhà đầu tư yêu cầu.

Một công ty liên doanh có đối tác nước ngoài và Việt Nam khi thành lập sẽ cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“GCNĐKĐT”) để đăng ký dự án thành lập công ty liên doanh và sau đó, phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”).

Trong nhiều trường hợp, đối tác Việt Nam sẽ thành lập công ty mà không có sự tham gia của đối tác nước ngoài và sau đó sẽ chuyển một phần quyền sở hữu sang nhà đầu tư nước ngoài.

Mọi công ty bắt buộc phải có ít nhất một người đại diện pháp luật ở Việt Nam tại mọi thời điểm; tuy nhiên, người đại diện pháp luật không cần phải thường trú ở Việt Nam.

Các trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động kinh doanh cần thông qua Người đại diện:

 • Tránh các hạn chế đầu tư đối với một số hoạt động đầu tư, ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam như không cho phép hoặc hạn chế tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư và thành lập doanh nghiệp: Khi đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, nhà đầu tư phải cung cấp các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, tư cách chủ thể và việc chuẩn bị các tài liệu này mất nhiều thời gian do phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt. Bên cạnh đó, thủ tục đối với nhà đầu tư nước ngoài thường kéo dài gấp 3 hoặc 4 lần so với thành lập doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam. Do đó, sử dụng người đại diện sẽ rút ngắn được thời gian thực hiện thủ tục, giúp nắm bắt nhanh các cơ hội kinh doanh.
 • Tránh các giấy phép con cho các hoạt động như bán lẻ, dịch vụ thương mại điện tử, … Trong khi đó, công ty 100% vốn Việt Nam không yêu cầu các giấy phép này.

Người đại diện sẽ không có quyền ký kết hoặc thực hiện các giao dịch của công ty dựa trên thỏa thuận của Người đại diện và Nhà đầu tư. Người đại diện chỉ ký kết các văn bản theo yêu cầu của nhà đầu tư hoặc một bên thứ ba khác theo chỉ định của nhà đầu tư.

Có. Giữa nhà đầu tư và người đại diện sẽ ký kết một thỏa thuận về dịch vụ đại diện trong đó ghi rõ phạm vi quyền và nghĩa vụ của người đại diện, những điều mà người đại diện không được thực hiện và các cam kết khác của người đại diện.

Có. Rủi ro là người đại diện là chủ sở hữu hợp pháp của công ty hoặc phần vốn/cổ phần phá vỡ cam kết ban đầu, chiếm đoạt số tiền mà nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư và kiểm soát hoạt động của công ty. Do đó, nhà đầu tư cần lựa chọn người đại diện có uy tín, nguyên tắc, trung thực và mang tính cam kết cao.

Để hạn chế rủi ro từ Người đại diện, Nhà đầu tư có thể áp dụng các các công cụ sau:

 • Lập văn bản thỏa thuận giữa các bên;
 • Kiểm soát và quản lý con dấu công ty;
 • Kiểm soát hoạt động về Thuế- kế toán của công ty bởi một bên thứ ba độc lập;
 • Kiểm soát tài khoản ngân hàng và dòng tiền của công ty.

Liên hệ PLF để được tư vấn