Thành Lập Công Ty Vốn Nước Ngoài

Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Theo cam kết WTO, cá nhân và/hoặc tổ chức nước ngoài có thể được sở hữu toàn bộ vốn của một công ty tại Việt Nam, công ty này là công ty 100% vốn nước ngoài.

Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc sau:

 • Thành lập công ty: đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và/ hoặc Giấy chứng nhận nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC);
 • Điều chỉnh nội dung IRC, ERC: (tăng hoặc giảm vốn đầu tư, bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc lĩnh vực đầu tư, thay đổi địa điểm đầu tư, cập nhật nhà đầu tư, đại diện pháp luật, thay đổi loại hình công ty từ TNHH sang cổ phần hoặc ngược lại….);
 • Gia hạn dự án đầu tư;
 • Chấm dứt dự án đầu tư;
 • Đăng ký thuế, thực hiện dịch vụ thuế, kế toán, lao động, tài khoản ngân hàng và các giấy phép khác sau khi thành lập công ty.

Chúng tôi làm như thế nào?

 • Luật sư chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM của chúng tôi hoặc điện thoại hoặc email hoặc gặp trực tiếp để nắm rõ yêu cầu và mục tiêu đầu tư của bạn tại Việt Nam;
 • Chúng tôi sẽ cung cấp xu hướng đầu tư, thế mạnh và những hạn chế của các địa điểm đầu tư tại Việt Nam, chi phí và thời gian dự kiến bạn nhận được IRC, ERC, những giấy phép khác để bạn cân nhắc ra quyết định;
 • Luật sư chúng tôi sẽ đề xuất mô hình đầu tư phù hợp với bạn bao gồm ngành nghề kinh doanh, cấu trúc vốn, loại hình công ty, địa điểm đầu tư và các điều kiện bạn cần đáp ứng khi đầu tư tại Việt Nam;
 • Chúng tôi sẽ cung cấp danh mục tài liệu, các biểu mẫu luật định đã được chúng tôi chuyển ngữ từ Việt sang Anh cho bạn chuẩn bị hoàn tất bộ hồ sơ xin cấp các giấy phép (nếu bạn đồng ý sử dụng dịch vụ PLF);
 • Cung cấp account để bạn truy cập vào hệ thống CRM của chúng tôi để giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện thủ tục xin các giấy phép của bạn;
 • Giao nhận các giấy phép đến bạn và cung cấp tài liệu hướng dẫn bạn chuẩn bị thực hiện trình tự các công việc ngay sau khi thành lập công ty.

Đăng ký một công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là khả thi. Tuy nhiên, việc đầu tư nước ngoài sẽ phụ thuộc vào các hạn chế về luật định đối với từng ngành nghề cụ thể.

Trong hầu hết các trường hợp, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện những bước sau để thành lập một công ty:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, viết tắt là GCNĐKĐT (nếu có nhà đầu tư không phải là người Việt Nam).

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, viết tắt là GCNĐKDN hoặc GCNĐKKD nếu là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty được thành lập sẽ cần thực hiện các bước sau đây để tuân thủ quy định:

Bước 3: Các thủ tục sau thành lập.

Bước 4: Xin cấp giấy phép con (nếu có).

GCNĐKĐT là Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, cần phải có (trong hầu hết các trường hợp) khi một nhà đầu tư nước ngoài muốn lập một dự án (ví dụ như thành lập một công ty) ở Việt Nam tại thời điểm bắt đầu.

GCNĐKDN là Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà mọi công ty ở Việt Nam phải có. Ở các hệ thống pháp luật khác, tài liệu này có thể có tên khác như “Giấy chứng nhận thành lập công ty” hoặc “Giấy chứng nhận doanh nghiệp”.

Công ty cổ phần (“CTCP”) và Công ty trách nhiệm hữu hạn (“TNHH”) là những loại hình công ty phổ biến nhất tại Việt Nam vì chúng có những lợi điểm sau:

 • Giới hạn trách nhiệm đối với các cổ đông/ thành viên tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty;
 • Cấu trúc quản lý linh hoạt;

Có thể chuyển đổi từ CTCP sang TNHH và ngược lại

Về tổng thể không có một mức vốn tối thiểu nào được quy định khi thành lập một công ty tại Việt Nam. Chỉ một số ngành kinh doanh có điều kiện như kinh doanh bất động sản, ngân hàng hoặc giáo dục có yêu cầu cụ thể về vốn.

Tuy nhiên, mức vốn vẫn cần phải đủ để thực hiện các ngành nghề dự định kinh doanh cũng như quy mô hoạt động của công ty.

Đối với những ngành kinh doanh không có điều kiện, sẽ mất khoảng từ 6 đến 8 tuần để thành lập một công ty có vốn đầu từ nước ngoài và 1 tuần đối với một công ty thuần Việt Nam.

Tuy nhiên, đặc biệt với các công ty có vốn nước ngoài, thời hạn có thể dài hơn vì nhiều lý do như các yêu cầu bổ sung từ phía cơ quan cấp phép.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.