Thị Trường Vốn

Sự tác động mạnh mẽ chưa từng có đến mọi mặt đời sống xã hội đặc biệt là kinh tế trong công cuộc hội nhập với thế giới, đã buộc Chính phủ Việt Nam tăng cường kiểm soát hơn đối với các các hoạt động luân chuyển vốn ra vào Việt Nam. Điều này cũng kéo theo các quy định pháp luật điều tiết thị trường vốn liên tục được ban hành nhằm nâng cao các hoạt động giám sát từ một số cơ quan thuộc Chính phủ, hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tài chính khác đối với vốn của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Với nhiều năm làm việc cùng với các quỹ đầu tư, các ngân hàng Việt Nam và nước ngoài từ nhiều quốc gia khác nhau trong các thương vụ đa dạng liên quan đến thị trường vốn, hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ thị trường vốn tại Việt Nam và chính sách điều tiết thị trường từ Chính phủ, điều này giúp chúng tôi có điều kiện giúp bạn chủ động và linh hoạt sử dụng nhiều giải pháp cho các hoạt động đầu tư của bạn tại Việt Nam. Chúng tôi luôn có giải pháp hiệu quả cho bạn thực hiện suôn sẻ và nhanh chóng các giao dịch mua bán, huy động vốn, phát hành chứng khoán, trái phiếu, mua bán nợ, huy động vốn qua các hình thức khác nhau bao gồm cả hình thức IPO trong nước và quốc tế, hoạt động rót vốn của các tổ chức tài chính quốc tế vào thị trường Việt Nam.

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn