LĨNH VỰC đầu tư
Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh – Giải Pháp Cho Chủ Doanh Nghiệp Thời Covid19
Suspending Business During Covid-19 – Procedures And Solutions For Business Owners

Đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là nền kinh tế đầu tàu của cả nước – Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thì số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021 là 35.607 doanh nghiệp, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2020.”

Tạm ngừng kinh doanh dường như là giải pháp tối ưu cho các chủ doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng. So với việc phải mất nhiều thời gian và chi phí cho việc giải thể doanh nghiệp, việc tạm ngừng kinh doanh giúp các nhà đầu tư tiết kiệm chi phí và thời gian để nhanh chóng tạm ngừng các nghĩa vụ thường nhật với cơ quan chính phủ và vẫn có thể nhanh chóng gia nhập thị trường khi nền kinh tế bắt đầu hồi phục.

  1. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo: không quá một năm, kết thúc thời hạn tạm dừng, trường hợp doanh nghiệp vẫn muốn tạm ngừng doanh kinh thì tiếp tục gửi thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp phải gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

  • Nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ trước đó;
  • Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
  1. Thủ tục tạm ngừng dự án đầu tư

Đối với các công ty FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ngoài thủ tục tạm dừng kinh doanh, các công ty này phải thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Cụ thể:

Tổng thời gian ngừng hoạt động: không quá 12 tháng.

Các thức thực hiện: nhà đầu tư gửi thông báo cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.

Trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư vì lý do bất khả kháng thì nhà đầu tư được Nhà nước miễn tiền thuê đất, giảm tiền sử dụng đất trong thời gian ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

  1. Lưu ý liên quan đến các nghĩa vụ thuế

Doanh nghiệp không phải gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan quản lý thuế.

Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp Doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.

  1. Hoạt động trở lại sau khi tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định.

Trường hợp Doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Có thể thấy, việc thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh giúp chủ doanh nghiệp giảm đi các gánh nặng phải thực hiện trong giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, các thủ tục này cũng cần đảm bảo thực hiện theo quy định.

Thời gian viết bài: Ngày 18/08/2021

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn