Thuế

Chi phí tài trợ và thuế thu nhập doanh nghiệp

LĨNH VỰC THUẾ Chi Phí Tài Trợ Và Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ” Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có những khoản tài trợ được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập doanh

Giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân

LĨNH VỰC THUẾ Giảm Trừ Gia Cảnh Trong Thuế Thu Nhập Cá Nhân “Tinh thần của Luật thuế thu nhập cá nhân là nhắm vào những người có thu nhập cao đến một ngưỡng nhất định so với mặt bằng

Hoàn thuế GTGT (VAT)

LĨNH VỰC THUẾ Hoàn Thuế GTGT (VAT) ” Hoàn thuế giá trị gia tăng là một thuận lợi mà Nhà nước đã tạo ra cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp có

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

LĨNH VỰC THUẾ Ưu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ” Qua gần 20 năm thực hiện, chúng ta đã có hệ thống chính sách ưu đãi thuế TNDN đa dạng và tương đối hoàn chỉnh với các qui định

Thuế trong hoạt động gia công tại Việt Nam

LĨNH VỰC THUẾ Thuế Trong Hoạt Động Gia Công Tại Việt Nam ” Một trong nhiều vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư vào Việt Nam nói chung và khi thực hiện hoạt động gia