Thương Mại

Điều kiện kinh doanh quán bar

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Điều Kiện Kinh Doanh Quán Bar “Khi kinh doanh quán bar có sử dụng các loại rượu ngoại, rượu mạnh hay thuốc lá…thì buộc chủ cơ sở kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh các

Dịch vụ Logistics

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Dịch Vụ Logitics “Theo pháp luật Việt Nam, dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, trong đó, “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa,

Thu nhập không xuất phát từ hoạt động kinh doanh

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI Thu Nhập Không Xuất Phát Từ Hoạt Động Kinh Doanh “Theo quy định của Luật thu nhập doanh nghiệp, thu nhập có được từ hoạt động kinh doanh được tính vào thu nhập chịu thuế. Nhưng