LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Tỉ Lệ Góp Vốn, Mua Cổ Phần - Giới Hạn Nào Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Tỉ lệ góp vốn, mua cổ phần – giới hạn nào cho nhà đầu tư nước ngoài

“Cá nhân nước ngoài là người không mang quốc tịch Việt Nam, cư trú tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam.”

Những khống chế về mức sở hữu 30% cổ phần đối với nhà đầu tư ngoại đã được xóa bỏ theo cam kết với tổ chức thương mại thế giới (WTO), nhưng vẫn còn ngoại lệ đối với một số trường hợp

Theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) bao gồm:

Tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và chi nhánh của tổ chức này tại nước ngoài và tại Việt Nam.

Tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỉ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49%. 

Quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán có tỉ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49%.

Pháp luật Việt Nam quy định NĐTNN được góp vốn, mua cổ phần với tỷ lệ không hạn chế, trừ một số trường hợp:

Thứ nhất, NĐTNN góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành thì sẽ theo tỉ lệ quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

Thứ hai, tỉ lệ góp vốn, mua cổ phần của NĐTNN trong các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thương mại dịch vụ tuân theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thứ ba, đối với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực và một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định khác nhau về tỉ lệ tham gia của NĐTNN thì NĐTNN được góp vốn, mua cổ phần không quá mức của ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỉ lệ tham gia của NĐTNN thấp nhất.

Thứ tư, đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, NĐTNN góp vốn, mua cổ phần theo tỉ lệ tại phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt mức quy định nếu doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động trong các lĩnh vực thuộc các trường hợp theo quy định pháp luật.

Thứ năm, NĐTNN mua cổ phần của các công ty đại chúng theo tỷ lệ:

Đối với cố phiếu: tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp tỷ lệ sở hữu bên nước ngoài được phân loại theo danh mục các ngành nghề cụ thể thì áp dụng theo danh mục phân loại.

Đối với chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng: tối đa 49% tổng số chứng chỉ quỹ đầu tư của một quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng.

Đối với công ty chứng khoán đại chúng: tối đa 49% vốn điều lệ của một công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Đối với trái phiếu: tổ chức phát hành có thể quy định giới hạn tỷ lệ năm giữ đối với trái phiếu lưu hành của tổ chức phát hành.

Công Ty Luật PLF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn