ĐƠN GIẢN HÓA CÔNG VIỆC PHÁP LÝ CỦA BẠN

Yêu cầu dịch vụ

Đặt câu hỏi

Xem xét và quyết định

Xác nhận

Thanh toán online và nhận hóa đơn điện tử

Thanh toán

Giám sát Yêu cầu dịch vụ

Cung cấp tài liệu

Quản lý tài liệu trên Cloud SSD

Quản lý

Ý kiến khách hàng

VĂN PHÒNG

plf-vietnam

Việt Nam

Tầng 12, Ruby Tower,
81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM, Vietnam
 +84 28 3821 2161
inquiry@plf.vn

lawplus-thailand

Thái Lan

Unit 1401, 14th Floor, Abdulrahim Place,
990 Rama IV Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500, Thailand
+84 28 3821 2161
 kowit.somwaiya@plf.vn

lawplus-myanmar

Myanmar

Unit No. 520, 5th Floor, Hledan Centre,
Corner of Pyay Road and Hledan Road Kamayut Township, Yangon, Myanmar
+84 28 3821 2161
   kowit.somwaiya@plf.vn

Liên hệ PLF để được tư vấn