Được viết bởi Công ty luật PLF

Khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được sở hữu vốn không được vượt quá một tỉ lệ vốn nhất định tuỳ theo ngành nghề.
Bảng 1. Tỷ lệ căn cứ theo Cam kết WTO về dịch vụ
STT
Ngành nghề
Tỷ lệ vốn của bên nước ngoài
Ghi chú
1
Liên quan đến nông nghiệp, săn bắn và lâm nghiệp (Mã CPC 881)
không vượt quá 51%
Phải thành lập liên doanh
2
Viễn thông không có hạ tầng mạng (CPC 752**)
không vượt quá 65%
3
Viễn thông có hạ tầng mạng (CPC 752**)
không vượt quá 49%
4
Mạng riêng ảo (VPN) không có hạ tầng mạng
không vượt quá 70%
5
Mạng riêng ảo (VPN) có hạ tầng mạng
không vượt quá 49%
6
Các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan đến viễn thông (CPC 7523**) không có hạ tầng mạng
không vượt quá 65%
7
Giá trị gia tăng liên quan đến viễn thông (CPC 7523**) có hạ tầng mạng
không vượt quá 50%
8
Sản xuất phim (CPC 96112)
không vượt quá 51%
9
Phát hành phim (CPC 96113)
10
Chiếu phim (CPC 96121)
11
Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa (CPC 7221, 7222)
không vượt quá 49%
12
Dịch vụ vận tải đường bộ (CPC 7121+7122,7123)
không vượt quá 51%
13
Dịch vụ vận tài đường biển trừ vận tải nội địa (CPC 7211)
không vượt quá 49%
14
Dịch vụ xếp dỡ công – ten -nơx (CPC 7411)
không vượt quá 50%
15
Giải trí (nhà hát, nhạc sóng, xiếc) (CPC 9619)
không vượt quá 49%
16
Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964**)
18
Dịch vụ vận tải đường sắt (CPC 7111, 7112)
Không được vượt quá 49%
 
 
Bảng 2. Tỷ lệ căn cứ theo văn bản quy phạm pháp luật khác
STT
Ngành nghề
Tỷ lệ vốn của bên nước ngoài trong liên doanh
Ghi chú
22
Liên doanh ngân hàng thương mại
không vượt quá 50% (trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng chính phủ quyết định)
Điều 46 Nghị định 22/2006/NĐ-CP
23
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
dưới 50%
Điều 3 Nghị định 52/2008/NĐ-CP
24
Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
tối đa 35%
Điều 21 Nghị định 89/2013/NĐ-CP
25
Kinh doanh dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
không xác định
Điều 3 Thông tư 127/2012/TT-BTC
26
Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển
không vượt quá 49%
Điều 15 Nghị định 30/2014/NĐ-CP
27
Kinh doanh vận tải hàng không
không vượt quá 30%
Khoản 1 Điều 11 Nghị định 30/2013/NĐ-CP
 
Bảng 3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngân hàng thương mại cổ phẩn của Việt Nam
Đối tượng
Tỷ lệ tối đa trên tổng vốn điều lệ của ngân hàng
Ghi chú
Một cá nhân nước ngoài
không được vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam.
Điều 7 Nghị định 01/2014/NĐ-CP
Một tổ chức nước ngoài
không được vượt quá 15% vốn điều lệ, trừ trường hợp là nhà đầu tư chiến lược
Một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
không được vượt quá 20%
Một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài đó
không được vượt quá 20%
Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài
không vượt quá 30%
Lưu ý:
  • Số liệu thông kê bên dưới có hiệu lực tại thời điểm ngày 07/09/2015;
  • Thông kê mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia để xác nhận lại tỷ lệ nói trên vào thời điểm bạn có dự định đầu tư.

Liên hệ cùng PLF để được tư vấn