LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI

Về Vấn Đề Gia Công Nhãn Hàng Riêng Của Các Siêu Thị

label-2213197_1280

“Theo quy định của Luật thương mại, bất kỳ hàng hóa nào không bị cấm kinh doanh đều được phép gia công, do đó, các siêu thị hoàn toàn không bị hạn chế sự đa dạng hàng hóa nhãn riêng của mình.”

Nhãn hàng riêng đang là xu hướng của các siêu thị khi muốn thương hiệu của chính mình đến với khách hàng. Tuy nhiên, những siêu thị này không thể tự mình sản xuất hàng hóa.

Vì vậy, để có được những nhãn hàng riêng, các siêu thị đã chọn phương án đặt gia công hàng hóa. COOP của Co.opMart; Aro, Fine Food của Metro là một vài trong số nhiều nhãn hàng riêng được sản xuất theo hình thức đặt gia công hàng hóa.

Theo quy định tại Luật Thương mại 2005 (LTM), “gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.

Theo đó, bên đặt gia công (sau đây gọi là siêu thị) chịu trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu đến máy móc thiết bị trừ trường hợp có thỏa thuận khác, sau nữa là kiểm tra, giám sát nên dễ dàng kiểm soát được công việc và chất lượng thành phẩm.

Các siêu thị cũng có toàn quyền đối với sản phẩm gia công, nên họ có quyền ấn định giá bán cho hàng hóa thấp hơn những hàng hóa cùng loại giúp cho hàng hóa cạnh tranh tốt hơn, nhưng không được trái với quy định của pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Mặt khác,các siêu thị có thể ưu tiên sắp xếp hàng hóa của mình ở những vị trí dễ nhìn, giúp tăng khả năng được lựa chọn của khách hàng.

Các nhãn hàng nhãn riêng của siêu thị cũng có thể gây ra sức ép về cạnh tranh giữa siêu thị với những doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hàng hóa cùng loại, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa là bên nhận gia công hàng hóa đồng thời vừa có hàng hóa của mình bày bán ở siêu thị.

Công Ty Luật PLF

 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn