Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

giay-chung-nhan-dau-tu

Khi nào cần xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư?

  • Nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức có quốc tịch nước ngoài quyết định thành lập tổ chức kinh tế mới 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh với nhà đầu tư có quốc tịch Việt Nam không phân biệt tỷ lệ vốn nước ngoài trong liên doanh.
  • Công ty hợp danh có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài hoặc các công ty khác có nhà đầu tư nước ngoài chiếm trên 51% vốn điều lệ quyết định thành lập tổ chức kinh tế mới.
  • Các công ty có thành viên, cổ đông là các tổ chức kinh tế tại điểm b chiếm trên 51% vốn điều lệ quyết định thành lập tổ chức kinh tế mới.
  • Các công ty có thành viên, cổ đông là các nhà đầu tư ở điểm a và cả các tổ chức kinh tế ở điểm b, mà tổng số vốn của các nhà đầu tư và tổ chức kinh tế này chiếm trên 51% vốn điều lệ quyết định thành lập tổ chức kinh tế mới.
  • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
  • Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP sẽ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Theo Khoản 1 Điều 23, Khoản 1, Điều 26, Khoản 1 Điều 36 Luật đầu tư 2014

 

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

xin-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu

Lưu ý: đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

 

Mức phạt nếu không xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi triển khai thực hiện dự án đầu tư khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

 
Qúy khách cần tư vấn Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vui lòng liên hệ PLF.