LĨNH VỰC lao động

Yêu Cầu Người Lao Động Cung Cấp Thông Tin Tiêm Chủng Covid 19 - Những Điều Lưu Ý Cho Người Sử Dụng Lao Động

Important Rules For Employers Requesting Employees For Covid-19 Vaccination Data

Trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, chính quyền của từng địa phương đang nỗ lực đưa ra những chính sách phù hợp nhằm đưa hoạt động kinh tế – xã hội về trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, giải pháp “Thẻ Xanh” đang là đề xuất được ưu tiên xem xét như một cách quản lý và hạn chế nguy cơ lây nhiễm để cho phép người dân đã được tiêm chủng đầy đủ sớm có thể sinh hoạt bình thường trở lại. Đối với doanh nghiệp, rõ ràng đây là một thông tin vui khi đã bắt đầu có những “tia sáng cuối đường hầm” cho ngày được trở lại sản xuất, kinh doanh như bình thường. Vì vậy, có rất nhiều doanh nghiệp đang có mong muốn thu thập thông tin tiêm chủng của người lao động để hoạch định kế hoạch kinh doanh trong thời gian sắp tới.

 Bài viết này sẽ đưa ra những điểm mà doanh nghiệp cần lưu ý trước khi thực hiện hoạt động thu thập thông tin từ người lao động nhằm tránh các rủi ro tiềm ẩn sau này.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động

Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Về cơ bản, cách quy định này khá mở cho người sử dụng lao động khi mà phần “vần đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động” có thể được lý giải khá rộng và có thể bao gồm cả cung cấp các thông tin liên quan đến tiêm ngừa Covid 19 của người lao động. Vì vậy, trong giai đoạn này, nếu có thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới, người sử dụng lao động có thể cân nhắc đưa vào mục thông tin về tiêm chủng để người lao động cung cấp thêm.

Quyền giữ bí mật về thông tin cá nhân

Khác với nghĩa vụ cung cấp thông tin mà người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động ký kết hợp đồng lao động mới phải đáp ứng, việc cung cấp thông tin từ người lao động đã ký kết hợp đồng và đang làm việc cho người sử dụng lao động tại thời điểm hiện tại lại không được xem là nghĩa vụ của người lao động, trừ trường hợp hợp đồng lao động của họ trước đó có quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề tiêm chủng. Tuy nhiên, với tình hình đại dịch xảy ra bất ngờ, thật khó để người sử dụng lao động có thể lường trước và đưa vào hợp đồng lao động những nghĩa vụ có nội dung tương thích với tình hình hiện tại.

Theo quy định của pháp luật hiện tại, việc cung cấp thông tin cá nhân của người lao động là quyền của người lao động và được pháp luật bảo vệ. Bộ luật dân sự quy định:

“Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.”

Như vậy, người sử dụng lao động không thể yêu cầu cung cấp thông tin như một nghĩa vụ, mà phải nhận được sự chấp thuận của người lao động. Luật An toàn thông tin mạng và Luật Công nghệ thông tin cũng có những quy định liên quan:

Luật An toàn thông tin mạng – Điều 17. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân:

“1. Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm sau đây:

  1. a) Tiến hành thu thập thông tin cá nhân sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó;
  2. b) Chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân;
  3. c) Không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân mà mình đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Luật Công nghệ thông tin – Điều 21. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng:

“1. Tổ chức, cá nhân thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên môi trường mạng phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Làm thế nào để thu thập được thông tin tiêm chủng từ người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp

Như đã nêu ở trên, trừ trường hợp hợp đồng lao động được ký kết giữa các bên quy định cụ thể về việc cung cấp các thông tin về tiêm chủng, người sử dụng lao động phải nhận được sự đồng ý của người lao động.

Bên cạnh đó, ngoài nhận được sự đồng ý và cung cấp thông tin từ người lao động, theo quy định hiện nay được ghi nhận trong các quy định của Bộ luật dân sự, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn khác, về cơ bản, người sử dụng lao động khi thu thập thông tin phải thông báo cho người lao động về những nội dung sau:

  • Mục đích thu thập thông tin;
  • Phương pháp thu thập thông tin;
  • Phạm vi sử dụng thông tin;
  • Thời hạn lưu giữ thông tin;
  • Các bên thứ ba mà thông tin có thể được chia sẻ.

Tính tới thời điểm hiện tại, cơ quan nhà nước đang có những dự thảo liên quan đến vấn đề “thẻ xanh” – chứng nhận tiêm chủng đầy đủ và không loại trừ việc sẽ có những quy định cho phép người sử dụng lao động được quyền yêu cầu người lao động phải xuất trình được bằng chứng đã tiêm phòng đầy đủ để có thể làm việc trực tiếp tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, cho đến khi có những hướng dẫn và quy định rõ ràng từ cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp – người sử dụng lao động vẫn cần tuân theo những quy tắc nêu trên nhằm tránh các rủi ro về pháp lý không đáng có liên quan đến thông tin do người lao động cung cấp.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liên hệ PLF để được tư vấn