Những thông tin pháp lý mà các bạn tìm thấy tại trang web này là một số tình huống pháp lý cụ thể, không thể áp dụng cho mọi trường hợp. Do vậy các bạn chỉ nên xem đây là nguồn tham khảo. Để có được thông tin chính xác cho trường hợp cụ thể của mình, các bạn nên được tư vấn bởi một Luật sư chuyên nghiệp về vấn đề mà các bạn gặp phải.

PLF mời các bạn tìm kiếm mọi thông tin cần thiết và được phép truy cập trên website này và luôn hoan nghênh mọi liên hệ bằng điện thoại, thư từ, e-mail hay bằng hình thức bất kỳ nào từ các bạn với PLF.

Mọi hành vi truy cập bất hợp pháp vào website này hoặc thông qua website này để thực hiện các hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức khác đều bị nghiêm cấm và phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hậu quả gây ra bởi những hành vi phạm pháp này.