Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật của PLF, (“Chính sách bảo mật”) mô tả các công việc thực tế của PLF trong việc thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của người truy cập website, khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp và các bên thứ ba khác (sau đây gọi chung là “Quý khách”.

Mục đích của việc thu thập dữ liệu

Khi Quý khách sử dụng trang Web và Nội dung Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành thu thập một số dữ liệu. Mặc dù Quý khách không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu đó khi Website yêu cầu, tuy nhiên, chúng tôi có thể không thể cung cấp dịch vụ nếu chúng tôi không nhận được những dữ liệu này.

Những mục đích mà chúng tôi thu thập dữ liệu trên Website bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục sau:

  • để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của hợp đồng dịch vụ;
  • để quản lý các cam kết với Quý khách và cung cấp các tài liệu tiếp thị và quảng cáo có liên quan;
  • để vận hành, duy trì chất lượng và có được số liệu thống kê chung về việc sử dụng Nội dung và dịch vụ để cải thiện Website và cải thiện trải nghiệm của Quý khách.

Chúng tôi cố gắng chỉ thu thập dữ liệu cần thiết liên quan đến các mục đích nêu trên.

Dữ liệu được thu thập

Dữ liệu chúng tôi có thể thu thập đáng kể có thể bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ email, tên, địa chỉ thường trú, số điện thoại hoặc thông tin thanh toán. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập, hệ điều hành, địa chỉ Website hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet.

Để tìm hiểu thêm về việc cung cấp thông tin, vui lòng kiểm tra Chính sách thu thập thông tin của chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu được đảm bảo bởi Quý khách

Là người dùng của trang web của chúng tôi, Quý khách có trách nhiệm bảo vệ và ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản, thông tin của Quý khách và mật khẩu mà Quý khách sử dụng để truy cập trang Web. Quý khách đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào và chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản cá nhân của Quý khách, cho dù Quý khách có cho phép sử dụng như vậy hay không. Quý khách phải thông báo cho PLF ngay lập tức về bất kỳ hành vi nào sử dụng trái phép tài khoản của Quý khách.

Bảo mật dữ liệu được đảm bảo bởi PLF

PLF sẽ không bán, thuê hay cho thuê dữ liệu của Quý khách cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của Quý khách với các đối tác để thực hiện phân tích thống kê, liên lạc với Quý khách hoặc thực hiện các dịch vụ. Tiết lộ có thể xảy ra nếu một dịch vụ cụ thể liên quan đến bên thứ ba hoặc khi Quý khách yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

PLF cũng có thể cung cấp dữ liệu cho các cơ quan có thẩm quyền khi pháp luật yêu cầu.

Chúng tôi hướng đến việc giữ an toàn cho dữ liệu của Quý khách bằng các phương tiện khác nhau, đặc biệt là các quy định nội bộ, kiểm soát kỹ thuật (để giới hạn quyền truy cập dữ liệu cho những người cần nó để cung cấp dịch vụ), các biện pháp kỹ thuật (như tường lửa, phần mềm mã hóa và chống vi-rút). Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu (đáng chú ý qua internet) không bao giờ hoàn toàn an toàn và PLF không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền.

Đồng ý nhận email

Khi tạo tài khoản trên Website của chúng tôi, Quý khách đồng ý nhận email từ PLF, chẳng hạn như bản tin, ưu đãi đặc biệt, nhắc nhở và cập nhật tài khoản.

Thời hạn lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu được thu thập trong suốt thời gian cung cấp dịch vụ và miễn là dữ liệu đó là cần thiết để giải quyết mọi tranh chấp hoặc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.  

Kiểm soát dữ liệu của Quý khách

Quý khách có thể yêu cầu PLF cung cấp bản sao cho bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi lưu giữ cho Quý khách. Bất cứ lúc nào Quý khách muốn chúng tôi truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu của Quý khách hoặc nếu Quý khách muốn biết liệu dữ liệu của Quý khách có được PLF xử lý hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email: inquiry@plf.vn.