Quy Chuẩn Đạo Đức

PLF cam kết duy trì các quy chuẩn đạo đức cao nhất để cung cấp dịch vụ pháp lý một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy bằng cách tuân thủ một bộ các giá trị cốt lõi để đảm bảo rằng chúng tôi đưa ra những quyết định chính xác cho khách hàng của mình.

Chính sách đạo đức này có thể không bao gồm tất cả các vấn đề pháp lý hay đạo đức mà chúng tôi có thể gặp phải. Nếu có bất kỳ sự nhầm lẫn nào phát sinh, chúng tôi sẽ dẫn chiếu đến Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là:

Sự tôn trọng: Chúng tôi không phân biệt đối xử

Chúng tôi hoan nghênh và làm việc với tất cả mọi người thuộc mọi giới tính, quốc tịch, văn hóa, khuynh hướng tình dục, lứa tuổi và tôn giáo. Chúng tôi tôn trọng phẩm giá, quyền tự chủ và quyền riêng tư của tất cả các thành viên trong nhóm và khách hàng, chúng tôi cam kết tạo cho PLF một môi trường không có sự thiên vị và phân biệt đối xử.

Sự ưu tú: Chúng tôi đáng tin cậy

Đội ngũ PLF tận tâm và giàu kinh nghiệm, được trang bị kiến ​​thức pháp lý và kỹ năng chuyên môn để bảo vệ quyền và lợi ích khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ pháp lý với các quy định cụ thể và rõ ràng.

PLF cũng cam kết phát triển và đào tạo liên tục cho các thành viên trong đội ngũ một cách chuyên nghiệp để luôn luôn phù hợp và thậm chí vượt xa các yêu cầu kinh doanh và pháp lý của khách hàng.

Sự trung thực: Chúng tôi giữ gìn sự trung thực

Chúng tôi cẩn trọng để luôn độc lập, trung thực và khách quan mọi lúc. Chúng tôi không bao giờ cố tình lường gạt hay lừa dối khách hàng thông qua bất kỳ sự xuyên tạc, nói quá hay sự thiếu sót có chọn lọc nào. Nếu chúng tôi không có khả năng cung cấp một dịch vụ pháp lý một cách chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng ngay lập tức.

Chúng tôi luôn giữ gìn lợi ích tốt nhất cho khách hàng và sẽ không khuyến khích khách hàng thực hiện các vụ kiện không cần thiết hoặc trải qua các thủ tục pháp lý không cần thiết do bất kỳ lợi ích cá nhân hoặc vật chất nào.

Chúng tôi cạnh tranh công bằng và chuyên nghiệp dựa trên pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của Việt Nam và sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động cạnh tranh không lành mạnh nào để tranh giành khách hàng.

Sự chuyên nghiệp: Chúng tôi tận tâm

Chúng tôi không bao giờ sử dụng tài sản của khách hàng cho mục đích cá nhân, tuyệt đối từ chối và lên án tất cả các hình thức hối lộ. Khách hàng sẽ không bao giờ trông chờ tặng quà cho các luật sư có trách nhiệm hay bất kỳ ai liên quan đến các luật sư. Tương tự như vậy, chúng tôi không nhận tiền hoặc tài sản từ các bên thứ ba để hành động hoặc không hành động có hại cho lợi ích khách hàng của mình.

Một xung đột lợi ích phát sinh khi lợi ích của một người xung đột với lợi ích vật chất hoặc lợi ích cá nhân của người khác. Chúng tôi sẽ không đại diện cho khách hàng nếu xung đột lợi ích có thể phát sinh và sẽ không đồng thời chấp nhận các vấn đề từ các khách hàng có lợi ích đối lập với nhau.

Sự thấu hiều: Chúng tôi hiểu khách hàng của mình

Chúng tôi thực hiện tất cả các vụ việc một cách hiệu quả và thường xuyên cập nhật, thông báo cho khách hàng. Chúng tôi luôn trả lời các câu hỏi của khách hàng một cách kịp thời và khi có thể trong vòng vài giờ.

Bảo mật: Chúng tôi tôn trọng khách hàng.

Chúng tôi bảo vệ tính bảo mật của tất cả các thông tin được cung cấp bởi khách hàng. Chúng tôi chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin hoặc tài liệu cần thiết để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi.

Vui lòng kiểm tra Điều khoản và Điều kiện, Chính sách bảo mật và Chính sách thu thập thông tin của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Tuân thủ: Chúng tôi tuân thủ luật pháp

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý một cách chuyên nghiệp và tận tâm bằng cách tuân thủ luật pháp Việt Nam và luật pháp và các quy định trong tất cả các khu vực pháp lý có liên quan.

Chúng tôi cam kết bảo vệ lợi ích của khách hàng và không bao giờ khuyến khích họ vi phạm luật pháp hoặc hành xử phi đạo đức. Chúng tôi từ chối cung cấp dịch vụ pháp lý khi nhận được bằng chứng sai sự thật hoặc yêu cầu vô căn cứ, phi đạo đức hoặc bất hợp pháp.

Trách nhiệm: Chúng tôi có trách nhiệm

Mỗi thành viên của đội ngũ PLF, phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam và Chính sách đạo đức này. Sự tuân thủ của họ được đánh giá thường xuyên và bất kỳ hành vi bị nghi ngờ là sai trái nào cũng được báo cáo cho người quản lý của chúng tôi.

Chúng tôi duy trì một cuộc đối thoại cởi mở tại nơi làm việc và giữa chúng tôi với khách hàng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến Chính sách đạo đức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: inquiry@plf.vn.