PLF cam kết duy trì Quy chuẩn đạo đức cao nhất để cung cấp dịch vụ pháp lý một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy bằng cách tuân thủ các nguyên tắc của Quy chuẩn đạo đức để đảm bảo rằng chúng tôi đưa ra những quyết định chuẩn mực cho khách hàng của mình.

Quy chuẩn đạo đức này có thể không bao gồm tất cả các vấn đề pháp lý hay đạo đức mà chúng tôi có thể gặp phải, nếu có phát sinh bất kỳ vấn đề đạo đức gì, chúng tôi sẽ dẫn chiếu đến Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Các nguyên tắc của chúng tôi bao gồm:

Sự tôn trọng: Chúng tôi không phân biệt đối xử

Chúng tôi hoan nghênh và hợp tác với tất cả mọi người không phân biệt lứa tuổi, giới tính, trình độ văn hoá, ngoại hình, khiếm khuyết thân thể, khuynh hướng tình dục, quốc tịch, văn hóa, chủng tộc, quan điểm chính trị và tôn giáo. Chúng tôi tôn trọng phẩm giá, quyền tự chủ và quyền riêng tư của tất cả các thành viên trong nhóm và khách hàng, chúng tôi cam kết tạo cho PLF một môi trường không có sự thiên vị và phân biệt đối xử.

Sự trung thực: Chúng tôi theo đuổi sự trung thực

Chúng tôi cẩn trọng để luôn độc lập, trung thực và khách quan mọi lúc. Chúng tôi không bao giờ cố tình lường gạt hay lừa dối khách hàng thông qua bất kỳ sự xuyên tạc, nói quá hay sự thiếu sót có chọn lọc nào. Nếu chúng tôi không có khả năng cung cấp một dịch vụ pháp lý một cách chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng ngay lập tức.

Chúng tôi luôn giữ gìn lợi ích tốt nhất cho khách hàng và sẽ không khuyến khích khách hàng thực hiện các vụ kiện không cần thiết hoặc trải qua các thủ tục pháp lý không cần thiết vì bất kỳ lợi ích gì.

Chúng tôi cạnh tranh công bằng và chuyên nghiệp dựa trên pháp luật và đạo đức nghề nghiệp và sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động cạnh tranh không lành mạnh nào để tranh giành khách hàng.

Trách nhiệm: Chúng tôi có trách nhiệm

Mỗi thành viên của đội ngũ PLF phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam và Quy chuẩn đạo đức này. Sự tuân thủ của họ được đánh giá thường xuyên và bất kỳ hành vi bị nghi ngờ là sai trái nào cũng được báo cáo cho người quản lý của chúng tôi.

Chúng tôi luôn duy trì một cuộc đối thoại cởi mở tại nơi làm việc và giữa chúng tôi với khách hàng.

Tuân thủ: Chúng tôi tuân thủ luật pháp

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý một cách chuyên nghiệp và tận tâm bằng cách tuân thủ luật pháp Việt Nam và luật pháp và các quy định trong tất cả các khu vực pháp lý có liên quan.

Chúng tôi cam kết bảo vệ lợi ích của khách hàng và không bao giờ khuyến khích họ vi phạm luật pháp hoặc hành xử phi đạo đức. Chúng tôi từ chối cung cấp dịch vụ pháp lý khi nhận được bằng chứng sai sự thật hoặc yêu cầu vô căn cứ, phi đạo đức hoặc bất hợp pháp.

Bảo mật: Chúng tôi tôn trọng khách hàng

Chúng tôi bảo vệ tính bảo mật của tất cả các thông tin được cung cấp bởi khách hàng. Chúng tôi chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin hoặc tài liệu cần thiết để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi.

Vui lòng tham khảo Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật and Chính Sách Thu Thập Thông Tin của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Sự thấu hiểu: Chúng tôi hiểu khách hàng của mình

Chúng tôi thực hiện tất cả các vụ việc một cách hiệu quả và thường xuyên cập nhật, thông báo đến khách hàng. Chúng tôi luôn trả lời các câu hỏi của khách hàng một cách kịp thời và khi có thể trong vòng vài giờ.

Sự chuyên nghiệp: Chúng tôi tận tâm

Chúng tôi không bao giờ sử dụng tài sản của khách hàng trái với mục đích hợp pháp của họ. Chúng tôi tuyệt đối từ chối và lên án tất cả các hình thức hối lộ. Khách hàng sẽ không bao giờ trông chờ tặng quà cho các luật sư có trách nhiệm hay bất kỳ ai liên quan đến các luật sư. Tương tự như vậy, chúng tôi không nhận tiền hoặc tài sản từ các bên thứ ba để hành động hoặc không hành động có hại cho lợi ích khách hàng của mình.

Chúng tôi sẽ từ chối đại diện cho khách hàng nếu điều đó dẫn đến xung đột lợi ích với một hoặc một số khách hàng khác của chúng tôi tại một thời điểm nào đó.

Sự ưu tú: Chúng tôi đáng tin cậy

Đội ngũ PLF tận tâm và giàu kinh nghiệm, được trang bị kiến thức pháp lý và kỹ năng chuyên môn để bảo vệ quyền và lợi ích khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ pháp lý với các quy định cụ thể và rõ ràng.

PLF cũng cam kết phát triển và đào tạo liên tục cho các thành viên trong đội ngũ một cách chuyên nghiệp để luôn luôn phù hợp và thậm chí vượt xa các yêu cầu kinh doanh và pháp lý của khách hàng.