Bên cạnh nhãn hiệu và tên thương mại, tên miền của doanh nghiệp hiện đang là đối tượng bị xâm phạm khá nhiều.

Tên miền theo quy định tại 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông là “tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm”.

Các doanh nghiệp ở Việt Nam khi đăng ký tên miền thường chỉ đăng ký tên miền quốc gia “.vn” hoặc chỉ đăng ký những tên miền cấp cao nhất có thể coi là tên miền quốc tế như “.com”, “.net”, “.org”, “.edu”, … do đó có thể gây ra những tranh chấp giữa những tên miền quốc gia và tên miền quốc tế.

Vd: Công ty TNHH Samsung Electronics sở hữu tên miền “samsungmobile.com” (tên miền quốc tế) và công ty Cổ phần ViTechNet đăng ký tên miền “samsungmobile.vn” (tên miền quốc gia). Công ty TNHH Samsung Electronics đã khởi kiện ra Toà.

Giải pháp cho doanh nghiệp để ngăn ngừa các trường hợp này là đăng ký tên miền quốc gia cho doanh nghiệp đồng thời đăng ký tên miền của doanh nghiệp bao gồm cả tên miền chung và tên miền quốc gia phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (“.com.vn” dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại; “.org.vn” dành cho tổ chức trong lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội,…).

Ngoài ra, Trung tâm Internet Việt Nam, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC) khuyến khích doanh nghiệp sử dụng tên miền quốc gia “.vn” gắn với website, email để khai thác giá trị tài nguyên số trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số, qua đó góp phần hình thành, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với những doanh nghiệp có tên miền đã được sở hữu bởi chủ thể khác, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án thương lượng mua lại tên miền.

Trường hợp tên miền đang xảy ra tranh chấp, doanh nghiệp có thể áp dụng quy định tại Điều 16 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, lựa chọn giải quyết bằng các phương án như thương lượng, hòa giải hoặc khởi kiện ra Tòa án hoặc giải quyết thông qua Trọng tài.

Đối với những tên miền đang được sử dụng hợp pháp, cách đơn giản nhất để bảo vệ tên miền là đóng phí duy trì tên miền này. Ví dụ với với tên miền “.vn”, theo Thông tư 21/2021/TT-BTTTT, trong 25 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, nếu chủ thể đăng ký tên miền nộp phí duy trì tên miền theo quy định thì sẽ được tiếp tục sử dụng tên miền đã đăng ký.

So với những biện pháp thương lượng, khởi kiện hay giải quyết bằng Trọng tài khi có tranh chấp thì đăng ký tên miền là một việc làm đơn giản, doanh nghiệp cần cân nhắc đăng ký tên miền sớm để tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share: