Thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng sôi động do dòng vốn FDI dịch chuyển mạnh mẽ, kéo theo đó là ngày càng có nhiều nhà đầu trong lĩnh vực kiến trúc tham gia thị trường. Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về các điều kiện đầu tư cũng như kinh doanh khi hoạt động ngành nghề kiến trúc tại Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

1. Phạm vi hoạt động của dịch vụ kiến trúc

Theo pháp luật Việt Nam, dịch vụ kiến trúc bao gồm loại hình kinh doanh tổ chức thiết kế và thẩm tra thiết kế xây dựng, tuy nhiên, nội dung hoạt động dịch vụ kiến trúc theo Luật Việt Nam không đồng nhất với nội dung tại hệ thống phân loại ѕản phâm trung tâm của Liên Hợp Quốc (CPC), có thể thấy như sau:

Theo pháp luật Việt Nam Theo CPC
Dịch vụ kiến trúc bao gồm:

 • Thiết kế kiến trúc công trình;
 • Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị;
 • Thiết kế kiến trúc cảnh quan;
 • Thiết kế nội thất;
 • Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình;
 • Đánh giá kiến trúc công trình;
 • Thẩm tra thiết kế kiến trúc.
Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671), bao gồm:

 • Dịch vụ tư vấn và kiến trúc trước khi thiết kế;
 • Dịch vụ thiết kế kiến trúc;
 • Các dịch vụ quản lý hợp đồng;
 • Các dịch vụ kiến quản lý hợp đồng và thiết kế kiến trúc tích hợp;
 • Các dịch vụ kiến trúc khác: Tất cả các dịch vụ khác đòi hỏi kỹ năng của kiến trúc sư như chuẩn bị tài liệu quảng bá và các tài liệu thuyết trình, chuẩn bị các bản vẽ thuộc công trình, đại diện cho hoạt động xây dựng trong quá trình xây dựng, cung cấp sách hướng dẫn, v.v..

Một trong những khác biệt tiêu biểu của hoạt động kiến trúc là theo CPC thì dịch vụ kiến trúc không bao gồm dịch vụ “Thiết kế nội thất”, do đó, đối với hoạt động này, Việt Nam vẫn chưa cam kết mở cửa với nhà đầu tư nước ngoài hay nói cách khác Việt Nam bảo lưu quyền cho phép nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này. Vì vậy, khi đăng ký dịch vụ “thiết kế nội thất” nhà đầu tư phải được chấp thuận từ các Bộ chuyên ngành.

2. Điều kiện tiếp cận thị trường

Hiện nay, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại về hợp tác đầu tư, trong đó phổ biến như:

 • Đối với Cam kết WTO, Việt Nam đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập công ty hoặc mua vốn góp với tỷ lệ 100%, tuy nhiên, yêu cầu nhà đầu tư phải là một pháp nhân.
 • Đối với EVFTA, Việt Nam cũng đã cho phép các nhà đầu tư từ Liên minh Châu Âu đầu tư thành lập công ty hoặc mua phần vốn góp với tỷ lệ 100% và không yêu cầu nhà đầu tư phải là một pháp nhân, điều này tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cá nhân của Châu Âu tham gia lĩnh vực này tại Việt Nam.

3. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào?

Dịch vụ kiến trúc là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo pháp luật Việt nam (103), với trường hợp nhà đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam cung cấp dịch vụ kiến trúc nhà đầu tư cần đảm bảo việc đáp ứng được các điều kiện:

3.1 Điều kiện hoạt động của công ty kiến trúc

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; và
 • Có cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc hoặc chủ trì thiết kế kiến trúc có chứng chỉ hành nghề kiến trúc; và
 • Thông báo thông tin cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức hành nghề kiến trúc có trụ sở hoạt động.

3.2 Điều kiện đối với cá nhân làm việc tại tổ chức hành nghề kiến trúc

 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc, cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
 • Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề kiến trúc được tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân.

3.3 Điều kiện người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam

Pháp luật Việt Nam cho phép người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam, theo đó cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại Việt Nam; hoặc
 • Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được Việt Nam công nhận, chuyển đổi; và
 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề của Việt Nam.

Cần lưu ý rằng thời gian tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam của người nước ngoài được tính theo giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc Giấy phép lao động và Hợp đồng lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

3.4 Các bước thành lập công ty hoạt động kiến trúc

Đối với hoạt động kiến trúc, để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thông thường sẽ trải qua các bước như sau:

Bước 1. Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2. Xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 3. Thông báo thông tin cho cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức hành nghề kiến trúc có trụ sở hoạt động

Các điểm cần lưu ý

 • Công ty hoạt động kiến trúc phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
 • Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Có quyền từ chối thực hiện yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư, yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế kiến trúc và hợp đồng, yêu cầu thay đổi thiết kế kiến trúc không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 • Có quyền từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình không đúng thiết kế kiến trúc được duyệt.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã giao kết, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp hoặc vi phạm hợp đồng gây thiệt hại.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share: