Trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0, với sự hỗ trợ của công nghệ nhằm tự động hóa trong sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ và quản lý cũng như các hoạt động chuyển giao công nghệ từ nước ngoài về Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài đang rất quan tâm đến các ưu đãi mà doanh nghiệp được hưởng khi thành lập các dự án đầu tư và thành lập các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm.

1. Thuận lợi về thủ tục hành chính khi nhà đầu tư thành lập dự án mới

Các dịch vụ liên quan đến phần mềm máy tính và một số dịch vụ liên quan khác là lĩnh vực dịch vụ đã được Việt Nam cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài Theo biểu cam kết dịch vụ WTO. Điều này giúp cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhanh chóng tại các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh mà không cần phải xin ý kiến của các Bộ chuyên ngành liên quan hoặc đáp ứng các điều kiện liên quan khác như đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Vì vậy, có thể thấy đây không chỉ là lĩnh vực thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập dự án mới vào thị trường Việt Nam, mà các thuận lợi về ngành, nghề đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính cũng là các yếu tố quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ thành lập dự án, công ty con và giúp cho hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư được nhanh chóng ổn định và phát triển tại thị trường Việt Nam.

2. Ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm được hưởng rất nhiều ưu đãi về chính sách thuế, cụ thể như sau:

2.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Ưu đãi về thuế suất

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới cho lĩnh vực sản xuất phần mềm được hưởng Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm).

  • Thời gian miễn, giảm thuế

Miễn thuế bốn (04) năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín (09) năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

Trong trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba (03) năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

  • Điều kiện hưởng ưu đãi

Bên cạnh các điều kiện về thuế, kế toán mà doanh nghiệp phải đáp ứng gồm (i) Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai, và doanh nghiệp phải tách riêng:

  1. thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và
  2. thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Doanh nghiệp phải chứng minh mình có hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, theo đó Điều 4, Thông tư 13/2020/TT-BTTTT quy định doanh nghiệp phải có một trong hai công đoạn”

  1. Xác định yêu cầu
  2. Phân tích và thiết kế được liệt kê trong 07 công đoạn của quy trình sản xuất phần mềm gồm:

(a) Xác định yêu cầu;

(b) Phân tích và thiết kế;

(c) Lập trình, viết mã lệnh;

(d) Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm;

(e) Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm;

(f) Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm;

(g) Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.

Đồng thời doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng các sản phẩm phần mềm mà doanh nghiệp sản xuất phải nằm trong các Danh mục các sản phẩm phần mềm ban hành theo Thông tư 09/2013/TT-BTTTT thì mới là đối tượng phần mềm được hưởng ưu đãi về thuế.

2.2 Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 21, Điều 4, Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần lưu ý trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 9, Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Như vậy, doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến đối tượng cung cấp dịch vụ và nơi cung cấp dịch vụ như nước ngoài, khu phi thuế quan để có thể áp thuế suất và thực hiện kê khai theo đúng quy định pháp luật

Lĩnh vực sản xuất phần mềm là một lĩnh vực đầu tư có rất nhiều thuận lợi về ngành nghề, thủ tục hành chính cũng như được hưởng nhiều ưu đãi về thuế theo quy định pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, mức hưởng ưu đãi mỗi doanh nghiệp sẽ khác nhau, và pháp luật quy định doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định mức ưu đãi mình được hưởng, phía cơ quan thuế sẽm kiểm tra lại việc hưởng ưu đãi này. Trường hợp việc hưởng ưu đãi doanh nghiệp thực hiện không đúng, cơ quan thuế có quyền truy thu thuế và các dụng nhiều biện pháp xử lý khác.

Bài viết được căn cứ theo pháp luật hiện hành tại thời điểm được ghi nhận như trên và có thể không còn phù hợp tại thời điểm người đọc tiếp cận bài viết này do pháp luật áp dụng đã có sự thay đổi và trường hợp cụ thể mà người đọc muốn áp dụng. Do đó bài viết chỉ có giá trị tham khảo.

Share: